ICC Rekabet Komisyonu Üyesi Şahin Ardıyok ile Söyleşi

ICC (International Chamber of Commerce) küresel faaliyetlerinin Türkiye ölçeğindeki çalışmalarına hız verdi.

ICC (International Chamber of Commerce) küresel faaliyetlerinin Türkiye ölçeğindeki çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalardan biri de: ICC Türkiye Rekabet Komisyonu.

Yapılan bu çalışmaları ve gelecek dönem faaliyetlerini kaleme almak amacıyla da TOBB Ekonomik Forum Dergisi; Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyeliği ve üç yıldır yürüttüğü ICC Rekabet Komisyonu’nun Türkiye temsilciği göreviyle Ortaklarımızdan Şahin Ardıyok ile söyleşi gerçekleştirdi. 

Komisyon’un çalışmaları, amaçları ve şirketlere yönelik rekabet hukuku uygulamalarının konuşulduğu söyleşiye, TOBB’un Ekonomik Forum Dergisi’nin Mayıs 2012 sayısından ulaşabilirsiniz.

Bankacılıkta Rekabete İlişkin Sorularınız mı Var?

ICC Türkiye Milli Komitesi, bankacılıkta rekabet hukuku uygulamasının tartışılacağı bir konferans düzenliyor.

ICC (International Chamber of Commerce – Milletlerarası Ticaret Odası) Türkiye Milli Komitesi, bankacılıkta rekabet hukuku uygulamasının tartışılacağı bir konferans düzenliyor.

Avrupa’ya sıçrayan ekonomik kriz, bunun yanında Türk Rekabet Kurumu’nun bankacılara kestiği para cezası, yeni açılan banka soruşturması… Rekabet kurallarının yanında bankacılık sektörüne özel regülasyonların farkı ve kapsamı nedir? Rekabet kuralları bankaların faaliyetlerine nasıl etki eder? Krize karşı Avrupa’da alınan önlemler ne durumda? Tüm bu sorular, ICC işbirliğiyle rekabet uzmanları ve akademisyenlerin öncülüğünde 19 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan “Bankacılık Sektöründe Rekabet Hukuku Uygulaması” adlı konferansta yanıt buluyor.

Bankacılık sektörünün mevcut durumu

Avrupa Birliği’ne girme çabasındaki Türkiye’de bankacılık sektörü ve sektördeki gelişmeler, 1980’li yıllarda piyasaların serbestleşmesinden başlayarak 2011 yılına kadar birçok değişim göstermiştir. Ekonomik krizin etkisiyle Avrupa’da regülasyonlar yeniden yapılandırılırken, sektör aynı dönemde Türkiye’de Rekabet Kurumu’nun yaptırımlarıyla tanışmıştır.

Geçtiğimiz dönemde Avrupa’da bankacılık sektörünü desteklemek amacıyla üye ülkelerde çeşitli önlemler alınmaya başlamıştır. Bunlardan bazıları 3 milyon Euro’ya varan devlet yardımları şeklinde şekillenmiş, bunun yanında Avrupa Komisyonu, krizden sonra sayısında azalma görülen birleşmelere ilişkin mevzuatını pazarın değişen koşullarında da etkin şekilde uygulayacağını belirtmiştir. Bu bakımdan, Avrupa Birliği’ne giriş sürecinin bankacılık sektörü üzerindeki en önemli etkisinin rekabet boyutunda gerçekleşeceği düşüncesiyle, rekabet hukukuna sert bir giriş yapan bankalara ve kurallara yönelik bilincin artması gerekliliği doğmuştur.

Bankacılara rekabet cezası

Rekabet Kurulu ilk olarak, aralarında centilmenlik anlaşması bulunduğu ve bu anlaşmaya dayanarak promosyon faaliyetlerinde beraber hareket ettikleri iddiasıyla 8 banka hakkında soruşturma başlatmıştır. Bu yıl Mart ayında tamamlanan soruşturma sonucunda, özel firmalara promosyon verilmemesi ve protokolü devam eden kurum/firmalara diğer bankalar tarafından teklif verilmemesi konularında anlaştıkları tespit edilmiş ve bankalara ceza verilmiştir. Oldukça büyük ses getiren 72 milyon TL cezanın üzerinden henüz aylar geçmişken, geçtiğimiz ay yeniden rekabete aykırılık iddiası ile bu kez 12 banka hakkında yeni bir soruşturma başlatılmıştır. Neredeyse aynı sene içerisinde gündeme gelen soruşturmalardan ikincisinden de ceza çıkması durumunda, ihlalin tekrar edilmiş olması ihtimaliyle bankacıları çok daha yüksek cezaların beklediği söylenebilir.

Konferansın kapsamı ve konuşmacılar

Tüm bu gelişmelerin tartışılacağı konferans boyunca, bankacılık sektöründeki rekabet kuralları ve regülasyonlar, Avrupa uygulaması paralelinde olası devlet yardımları ve sektörde gerçekleşebilecek birleşme ve devralmalar hakkında tebliğler sunularak, sektördeki kuralların tartışılması ve rekabet uygulamasına dair soruların giderilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca Rekabet Kurumu’nun bankacılara verdiği 72 milyon ceza ve başlattığı yeni soruşturma da konferans kapsamındadır.

İktisat-İşletme-Finans Dergisi sahibi iktisatçı Ali BİLGE’nin moderatörlüğünde gerçekleştirilecek konferansta,

  • ACTECON ortaklarından eski Rekabet Kurumu uzmanları Ali ILICAK ve Şahin ARDIYOK serbest piyasa ekonomisinin anayasasını oluşturan rekabet kurallarını ve bu alanda yaşanan uluslararası gelişmelere paralel regülasyonları iş dünyasıyla paylaşacak,
  •  Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Dr. Fuat OĞUZ sektördeki regülasyon ve düzenleyici taahhüt sorununu ele alacak,
  • İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. İsmail ALTAY tarafından, birleşme ve devralmalar ile AB devlet yardımları uygulaması tartışmaya açılacak,
  • Rekabet Kurulu Üyesi Murat ÇETİNKAYA, Kurul’un sektöre ilişkin soruşturma kararını etraflıca değerlendirecektir.

Konferansa katılım

19 Aralık 2011 tarihinde, TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecek konferansa katılımda bulunmak isteyen ilgililerin, en geç 15 Aralık 2011 tarihine kadar ICC Türkiye Milli Komitesi’ne faks (0312 219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) yoluyla başvurması gerekiyor. Konferansa katılımcı sayısı sınırlı olup, katılımın kayıt önceliğine göre belirleneceği unutulmamalı.

Program için: