ICC Rekabet Komisyonu Üyesi Şahin Ardıyok ile Söyleşi

ICC (International Chamber of Commerce) küresel faaliyetlerinin Türkiye ölçeğindeki çalışmalarına hız verdi.

ICC (International Chamber of Commerce) küresel faaliyetlerinin Türkiye ölçeğindeki çalışmalarına hız verdi. Bu çalışmalardan biri de: ICC Türkiye Rekabet Komisyonu.

Yapılan bu çalışmaları ve gelecek dönem faaliyetlerini kaleme almak amacıyla da TOBB Ekonomik Forum Dergisi; Uluslararası Barolar Birliği (IBA) üyeliği ve üç yıldır yürüttüğü ICC Rekabet Komisyonu’nun Türkiye temsilciği göreviyle Ortaklarımızdan Şahin Ardıyok ile söyleşi gerçekleştirdi. 

Komisyon’un çalışmaları, amaçları ve şirketlere yönelik rekabet hukuku uygulamalarının konuşulduğu söyleşiye, TOBB’un Ekonomik Forum Dergisi’nin Mayıs 2012 sayısından ulaşabilirsiniz.