Google Books anlaşması ABD Mahkemesi Tarafından Engellendi!

Google ve önemli Amerikalı yayımcılar arasında imzalanan sözleşme Amerikan Mahkemesi tarafından engellendi.

Yayınların online dijital ortama aktarılmasına yönelik Google ve önemli Amerikalı yayımcılar arasında imzalanan sözleşme Amerikan Mahkemesi tarafından engellendi!

Google, yaklaşık 15 milyon kitabı tarayarak Google Books platformu ile online olarak erişilebilir hale getirdi; ancak söz konusu anlaşma gerek telif hakkı ihlali oluşturduğundan, gerekse rekabetçi endişelerden dolayı mahkeme tarafından uygun bulunmadı.

Yazarlar Birliği ve Amerikalı Yayımcılar Derneği ile Google arasında Ekim 2008 tarihinde yapılan sözleşme ile Google, dijital kitapları online olarak satma imkanını elde etmişti. Buna karşılık, Google yayımcılara telif hakkı kapsamında 125 milyon $ ödemeyi taahhüt etmişti. Ancak, birçok yayımlanan esere ilişkin telif hakkı belirsizliklerinin varlığı nedeniyle söz konusu telif hakkı ödemesinin uluslararası boyutta yapılması mümkün olmadı ve dolayısıyla hak sahibi olan birçok yazara ve yayımcıya ücretleri ödenemedi.

Mahkeme, rakiplerine göre Google’a önemli bir avantaj sağlayacağı ve telif hakkıyla korunan eserlerin izinsiz biçimde kopyalanmasına neden olacağı gerekçesiyle söz konusu anlaşmayı engelledi.

Mahkeme kararına karşılık hayal kırıklığına uğrayan ve anlaşmanın ABD’de yaygın olmayan bazı kitapları erişilebilir hale getireceğini savunan Google, mahkeme kararını inceledikten sonra başka ihtimalleri değerlendireceklerini açıkladı.