Komisyon’dan 8 milyon Avro’luk Mühür Kırma Cezası

AB Komisyonu yerinde incelemede vurduğu mührün kırılması nedeniyle şirketlere ceza verdi.

AB Komisyonu, yürüttüğü rekabet soruşturması kapsamında Nisan 2010’da Lyonnaise des Eaux France (LDE) adlı teşebbüste gerçekleştirdiği yerinde incelemede vurduğu mührün kırılması nedeniyle Suez Environment ve onun iştiraki olan LDE’ye 8 milyon Avro ceza verdi. Mühür kırma, yerinde incelemenin etkinliğini azaltması nedeniyle AB rekabet hukukunda çok ciddi bir ihlal olarak kabul ediliyor.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, yerinde incelemenin kartellere karşı mücadelede etkin bir araç olduğu, zira şirketlerin rekabet ihlaline ilişkin delilleri nadiren gönüllü olarak teslim ettikleri belirtildi. Ayrıca, bir teşebbüsün pişmanlıktan yararlanmak amacıyla delil sunmuş olması halinde bile Komisyon’un, ihlale taraf olduğu düşünülen diğer teşebbüslerin  katılımını kanıtlayabilmesi için yerinde incelemenin gerekli olduğu ifade edildi. Bu nedenle, incelemek için birden fazla yer olması veya bir günün yeterli olmaması nedeniyle yapılan mühürleme işleminin teşebbüsler tarafından etkisiz hale getirilmemesinin çok önemli olduğunun altı çizildi.

Soruşturma ekibinin olmadığı zamanlarda  (örneğin gece vakti) dokümanların ortadan kaldırılması veya şirket dışına çıkarılmasının önlenmesi amacıyla yapılan “oda mühürleme” işlemi çok yaygın bir uygulama. Komisyon 13 ile 16 Nisan 2010 tarihleri arasında Fransa’da, rekabeti kısıtlayıcı bazı eylemlerinden şüphelenmesi nedeniyle aralarında LDE’nin de bulunduğu şirketlerin binalarında yerinde inceleme gerçekleştirdi.  Söz konusu vakada soruşturma ekibinin incelemenin ikinci gününde, LDE’nin merkezine vurulan mührün kırıldığını tespit etmesi üzerine hemen bir soruşturma başlatıldı. LDE ve Suez Environment ise bir LDE çalışanının mührü istemeden kırdığını kabul etti.

AB rekabet hukukunda mühür kırma cezaları çok ciddi bir ihlal teşkil ediyor. Bununla birlikte Komisyon, Suez Environment ve LDE’nin anında ve yapıcı işbirliği yaparak yükümlü olduklarından çok daha fazla bilgi sunmalarını da göz önünde bulundurdu. Rekabeti kısıtlayıcı davranışlar şüphesiyle su ve atık su yönetimi pazarında başlatılan soruşturma halen sürüyor.

AB rekabet mevzuatına göre Komisyon, teşebbüsün bilerek veya bilmeyerek gerçekleştirdiği mühür kırma eylemine yönelik olarak toplam cironun % 1’ine kadar ceza vermeye yetkili. Söz konusu ceza Komisyon tarafından verilen ilk mühür kırma cezası değil. 2008 yılında, bir enerji firmasına mühür kırma nedeniyle 38 milyon Avro ceza verilmişti.

Belirtmek gerekir ki, Rekabet Kurumu uzmanları da mühür taşıyorlar ve gerektiğinde bilgi ve belgelerin içinde bulunduğu zarfları veya dolapları mühürleme yetkisine sahipler. Buna ek olarak, Türk rekabet hukukunda da yerinde incelemenin engellenmesi nedeniyle ceza verilebiliyor. Ancak bugüne kadar salt mühür kırma işlemi nedeniyle herhangi bir yaptırım uygulanmadığı biliniyor.