Bulut Bilişim konusunda neler oluyor?

Komisyon, dilimize biraz da IT şirketi ismi gibi duran “bulut bilişim” hakkındaki çalışmalarını hızlandırıyor.

Komisyon, dilimize biraz da IT şirketi ismi gibi duran “bulut bilişim” olarak çevrilen Cloud Computing’in yasal zemine oturtulması hakkındaki çalışmalarını hızlandırıyor.

Gelecekte bilgisayarlarımızdaki hard disklerin yerini almaya aday olan ve çevrimiçi bilgi paylaşımı yoluyla bilgisayarlar, cep telefonları ve tabletler arasında bilgi paylaşımı imkanı sunan cloud computing, ABD’ye kıyasla özellikle AB’ye üye ülkelerde gizlilik kaygısı sebebiyle çekinceyle yaklaşılan bir teknoloji. Özellikle şirketleri yüksek yazılım ve donanım maliyetlerinden kurtaran ve basit tanımıyla ilgili buluta önceden yüklenen bilgi, doküman ya da programa, internet bağlantısı olan herhangi bir cihaz üzerinden ulaşılmasını sağlayan bu teknoloji, en büyük riski de bu unsurların gizliliği ve erişim güvenliğinin sağlanması konusunda barındırıyor.

Komisyon’un Dijital Ajanda’sının önemli başlıklarından biri olan cloud computing, bilişim teknolojilerine ilişkin masrafların azaltılması, yeni iş alanlarının yaratılması ve şirketlerin, kamu kurumlarının ve AB vatandaşlarının daha yenilikçi hizmetler üretmesinin önünü açması sebebiyle, her geçen gün daha çok sayıda firma ve hükümet tarafından tercih ediliyor. Buna karşılık AB’nin bulut bilişim konusunda en büyük endişesi, başta kişisel verilerin gizliliği ve işlenmesi olmak üzere, bulut hizmetlerinin AB düzenlemeleri ile uyumlu olması. Bu amaçlardan yola çıkan Komisyon, 2011 yılı başında Avrupa Bulut Bilişim Strateji’sini açıklamış ve bu kapsamdaki çalışmaları başlatmıştı.

AB’yi sadece “bulut dostu” değil, “bulut aktif” bir topluluk haline getirmek iddiasıyla yola çıkan Komisyon, bulut teknolojisinin etkin bir şekilde çalışmasının ön şartı olarak gördüğü güçlü bir telekomünikasyon ağı ve bu kapsamda data roaming konusundaki çalışmalarını da Bulut Bilişim Stratejisi’nin içine dahil ediyor. Komisyon’un bu çalışmaları devam ederken, bulut hizmeti sunan şirketler, konunun bir an önce yasal zemine oturtulması yönündeki taleplerini gündeme getiriyor. Diğer taraftan bankalar gibi son derece hassas verileri veri tabanlarında bulunduran kuruluşlar da, çok ciddi maliyet avantajları sağlasa da, tüm bu verilerinin yurt dışında bir yerlerde tutulması fikrine mesafeyle yaklaşıyor ve veri güvenliği konusunda somut adımların atılmasını bekliyor. Ancak tüm bu tartışmalar, bulut kullanımının her yıl %24 oranında artarak devam etmesinin önüne geçemiyor.