Meyhaneler Diageo’ya Emanet

Mey İçki’nin Diageo tarafından devralınmasına koşullu olarak onay verildi.

Rekabet Kurulu, rakı, votka, cin ve likör gibi pek çok alkollü içeceklerin Türkiye’deki en önemli üreticilerinden olan Mey İçki’nin Diageo tarafından devralınmasına koşullu olarak onay verdi.

Türkiye’de alkollü içeceklere ilişkin pazarların çoğunda en büyük oyuncu olan Mey İçki’nin dünyanın en büyük alkollü içecek üreticilerinden olan Diageo tarafından devralınması zaten başlı başına önemli bir olay. Ancak Kurul’un daha önce 08.07.2010 tarihli kararıyla Mey İçki’nin, birçok pazarda en önemli rakibi olan Burgaz’ı devralmasına koşullu olarak izin vermiş olması bu önemi daha da arttırıyor.

Bu noktada işlem taraflarının ürün portföyüne değinmekte fayda var. Alkollü içecekler konusunda bir dünya devi olan Diageo’nun sahip olduğu Smirnoff markası dünya votka pazarında, Johnnie Walker markası dünya İskoç Viskisi pazarında, José Cuervo markası dünya tekila pazarında, Baileys markası dünya likör pazarında ve Guinness markası ise dünya siyah bira pazarında en çok satan marka konumunda.[1] Mey İçki de Türkiye sınırlarında hatırı sayılır bir pazar gücüne sahip. Rekabet Kurulu’na göre, Mey İçki en ciddi rakibi olan Burgaz’ı devralmadan önce dahi rakı ve cin pazarlarında %80’in, likör ve votka pazarlarında ise %50’nin üzerinde pazar payına sahipti. Bu pazarlardan Likör pazarında Mey İçki’nin en büyük rakibi Diageo iken, başta votka olmak üzere diğer pazarlardaki en büyük rakibi de Burgaz idi.

Tabii ki Kurul da 2010 yılında Burgaz’ın devralınması işlemine onay verirken bu pazar yapısının farkındaydı. Keza işleme, Türkiye votka pazarında yaklaşık %30-40’luk bir pazar payına sahip olan Votka 1967’nin Mey İçki bünyesinden ayrıştırılarak Kurul tarafından da onaylanacak bir başka alıcıya satılması koşuluyla izin vermişti. Likör pazarında Diageo’nun %20-30 arası, Mey İçki’nin ise %50-60 arası bir paya sahip olduğunu göz önünde bulunduran Kurul, devir işlemi sonucunda özellikle de likör pazarında oluşacak ciddi yoğunlaşmanın farkında olduğundan, işleme izin verirken Burgaz kararına benzer bir yaklaşım sergiledi ve izin için 2 adet koşul getirdi. Buna göre Diageo:

–  Kurul tarafından kabul edilen elden çıkarma süresinde cin pazarındaki “Maestro” ve likör pazarındaki “Hare” markalarını kendisinden bağımsız uygun alıcı üçüncü kişi veya kişilere bu markaların mülkiyetine ilişkin bütün haklar, maddi ve gayri maddi varlıklar, idari merciler tarafından verilmiş izin ve lisanslar ile birlikte devredecek.

–  Yanısıra Kurulca uygun görülecek alıcı ya da alıcıların talep etmesi halinde, Bilecik’teki üretim tesisi (cin üretim tesisi) de yine elden çıkarma süresi içinde ve Kurul tarafından öngörülen diğer yükümlükler çerçevesinde Diageo tarafından devredilecek.

Sonuç olarak, belli ki Rekabet Kurulu getirilen bu koşullar sayesinde devir işlemi sonucunda doğabilecek potansiyel rekabeti kısıtlayıcı etkilerin yeterince hafifleyeceğini, ve bu şekilde verilen koşullu iznin, işlemin yasaklanmasına kıyasla daha etkin bir piyasa yapısı ortaya çıkaracağını düşünüyor. Bu da demek oluyor ki bundan böyle Türkiye’de meyhaneler Diageo’ya emanet olacak.