Rekabet Kurumu ile iş yaparken düşülebilecek 3 hata

Rekabet Kurumu’nun yerinde incelemelerinde, bilgi isteme yazılarına yanıt verirken ve Kuruma yapılan başvurularda yapılabilecek hataları önlemek için makalemize bakmanızda fayda var.

Şirketlerin Rekabet Kanunu’nun uygulanması ile ilgili süreçler sırasında yapabilecekleri hataları, Av. Burcu Seven ile birlikte yazdığım makalede ilginç -ve bahtsız- örnekleri ile birlikte anlattık. Yerinde incelemelerde, bilgi isteme yazılarına yanıt verirken ve Kuruma yapılan başvurularda yapılabilecek hataları önlemek için faydalı olması dileğiyle sizlerle paylaşıyoruz. Makaleye aşağıdaki başlığı tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Turkish Competition Law: 3 Major Mistakes to Avoid When Dealing with the Competition Authority

AB Komisyonu Çimento Şirketlerinden Çok Şey İstedi

5 çimento şirketine dava!

AB Komisyonu’nun hem yükte hem pahada ağır bilgi talebine 5 çimento şirketi  (Cemex, Holcim, Cementos Portland Valderrivas, Heidelberg Cement and Schewenk  Zement) dava açtı. 

Aralık 2010’da AB Komisyonu, bazı çimento üreticilerine rekabeti kısıtlayıcı anlaşma yapmak iddiası ile soruşturma açmıştı.

Bu şirketlerden dört tanesi,  temyiz süreçlerinin sonuna kadar beklenmesi ve Komisyon’un bilgi talebi kararlarının yürütmesinin durdurulması amacıyla dava açtı. Ancak, yerel mahkeme ivedilik şartının gerçekleşmediği gerekçesiyle söz konusu talebi reddetti!

Oysa Komisyon’un ‘aşırı’ diye tabir edilen bilgi istem yazılarını gören çimentocular oldukça şaşkındı. Açtıkları davada,

  • Bilgi isteminin içeriği itibariyle Komisyon’un yetkisini aştığı, orantısız olduğu,
  • Komisyon’un soruşturmaya ilişkin araştırma görevi ile alakalı olmadığı,
  • İstemin sebeplerinin açıkça yer almadığı,
  • Kendilerine verilen cevap süresinin çok kısa olduğu

gerekçeleriyle Komisyon’un kararını temyiz ettiler.

Türkiye’de de Rekabet Kurulu tarafından en çok soruşturma açılan ve incelemeye maruz kalan sektörlerin başında gelen çimento sektörü bakımından durum pek de farklı değil aslında. 2006 yılında, çimento firmalarının Rekabet Kurulu’nun çimento ve hazır beton pazarlarındaki bütün teşebbüslerden 3 ayda bir ve aynı içerikte olmak üzere üretim, satış ve kapasite gibi bilgilerin aylık dökümlerinin temin edilmesine ilişkin kararına karşı açtıkları iptal davasında Danıştay, bilgi talebinin gerekçesinin belirtilmemesi nedeniyle işlemin yürütmesini durdurmuştu.

Bugün gelinen noktada dahi çimentocular Rekabet Kurulu’nun çok sıkı denetimi altında. Örneğin Kurul halen üç ayda bir çimento sektöründeki firmalardan çok ayrıntılı bilgi talep ediyor. İlginç olan, bu bilgiler yeterli gelmiyor olmalı ki (!) Rekabet Kurulu’na bildirim yapılması gereken her yeni işlemde, örneğin birleşme devralma gibi, Kurul aynı bilgileri bir kez daha istiyor. Aslında sayfalarca yer tutan bu bilgi istemlerinin cevaplarını hazırlamak firmaları bazen çok zor durumda bırakabiliyor…