Tag Archives: azınlık hissesi

Mart 30

AB “daha etkili” bir birleşme kontrolünü tartışıyor

AB Komisyonu, Haziran ayında “Daha Etkili bir AB Birleşme Kontrolüne Doğru” başlıklı raporunu  kamuoyu görüşü almak amacıyla yayınlamıştı. Komisyon, çeşitli çevrelerden gelen görüşleri geçtiğimiz hafta başında paylaştı. Görüşlerin yoğunlaştığı konulardan biri, azınlık hisseleri ile ilgili işlemler. Komisyon, mevcut birleşme ile ilgili düzenlemenin kapsamını, rekabetçi endişe taşıyabilecek kontrol gücü bulunmayan azınlık hisselerine yönelik olarak genişletmeyi amaçlıyor. Bu da temelde rakip ya da […]

Mart 26

Şili’de azınlık hisselerinin devri konusu

Kontrol kavramı ile azınlık hisseleri ilişkisi hemen her ülkenin rekabet kuralları bakımından özellikli bir durum teşkil ediyor. Azınlık hisselerinin kontrol kavramı içerisinde değerlendirilmemesi gerektiği düşüncesini benimseyen ülkeler olduğu gibi bundan farklı yaklaşımlara sahip olan ülkeler de göze çarpıyor. Şili’deki Durum Şili’de rekabet hukuku ile ilgili konularda 211 sayılı kanun (DL 211) uygulanıyor. Bu kanuna göre rekabet hukuku […]

Ocak 06

AB’de gun jumping cezaları

Daha önce de bahsetmiştik. Genel olarak gun jumping, bir birleşme devralma işleminde tarafların işleme izin verilmeden önce birlikte hareket etmelerini, işbirliği içinde bulunmalarını ifade etmekte. Usuli olarak gun jumping işlem taraflarının bildirim ve izin gerekliliklerini göz önünde bulundurmada başarısız olmaları halinde ortaya çıkarken, diğer taraftan birbirlerinin rakibi olmaları ve işlemin tamamlanmadan önce koordinasyon içerisinde olmaları halinde […]