AB birleşme/devralma incelemelerini basitleştiriyor

Birleşme/devralma işlemlerinin hem değerlendirmesinde, hem de taraflarından istenen bilgilerin azaltılmasında rol oynayacak bir değişiklik. Tolga Aytemizel anlatıyor.

Avrupa Birliği, birleşme/devralma işlemlerinin hızlanması ve idari yükün azaltılması amacıyla uygulanacak prosedürlerin basitleştirilmesine yönelik bir dizi değişiklik kararı aldı. 2014 itibariyle yürürlüğe giren bu basitleştirme paketini iki ana başlıkta özetlemek mümkün:

  • mazeRekabet karşıtı etkilerin olası olmadığı durumlarda kullanılan basitleştirilmiş prosedür kapsamının artırılması:

Yatay işlemler için pazar payı eşikleri %15’ten %20’ye, dikey için %25’ten %30’a çıkarılırken, toplam pazar payının %20-%50 arası olduğu durumlarda hızlandırılmış prosedüre imkan tanınıyor.

  • Taraflardan istenen bilgilerde yapılan değişiklikler

Tüm birleşme/devralma işlemlerinde taraflardan istenen bilgilerden bazılarının kaldırılması ve işlem konusuna bağlı olarak bazılarından da muafiyet tanınacağı belirtiliyor. Ayrıca, talep edilecek bilgilerin farklı kategorilere uyarlanması sonucunda ön bildirim işleminin hızlandırılması da gündemde (Buna örnek olarak Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki ortak girişimler için aşırı basitleştirilmiş bir prosedür uygulanması, etkilenen pazarın küçük olması durumunda uygulanan hızlı prosedürün de kapsamının artırılması amacıyla eşiklerinin artırılması veriliyor).

İlk adımın basitleştirilmiş prosedüre dahil edilen tüm birleşme/devralma bildirimleri oranını %10 artırarak %60-70’a çıkarması beklenmekte. Dolayısıyla değişikliklerin birleşme/devralma işlemlerindeki birçok maliyeti azaltıp rekabet politikasını etkin bir şekilde kullanmak amacıyla öne çıkarılmış olduğu görülüyor.

İkinci kısım ise birleşme/devralma formlarının doldurulması için gereken bilgi miktarını azaltmayı hedefliyor. Fakat potansiyel etkiler ile ilgili bazı şüpheler de mevcut. AB’nin bu yeni yaklaşımının teşebbüslerin önceden hazırlanması gereken destekleyici bilgiler konusundaki yükümlülüklerinin arttığına dair değerlendirmeler göze çarpıyor.