Birleşme-Devralma ve Muafiyet Başvurularına Yönelik Açıklama

Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan açıklamada, başvurulara ilişkin önemli bir hatırlatma yapıldı.

Rekabet Kurumu tarafından bugün yapılan açıklama ile birleşme-devralma ile menfi tespit ve muafiyet başvurularının ne şekilde yapılmasına gerektiğine dair önemli bir hatırlatma yapıldı.

2011 yılında Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 10. maddesinde bir değişiklik yapılmış ve bundan böyle Bildirim Formu ile ekindeki tüm belgelerin ayrıca elektronik ortamda hazırlanarak Kurum merkezine iletilmesi gerektiğiopinion-logo açıklanmıştı.

Benzer şekilde Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararlarının İsteğe Bağlı Bildirimine İlişkin Kılavuz’un 5. maddesine göre de Bildirim Formu ve kullanılan tüm eklerin hem orijinallerinin hem de elektronik ortamda hazırlanmış bir nüshalarının iletilmesi zorunludur.

Kurum tarafından bugün yapılan açıklama ile hem bu husus tekrar hatırlatılmış hem de aba altından sopa gösterilmiş oldu. Zira bildirime ilişkin tüm esaslar tamamlanmış olmadıkça başvuru tam olarak yapılmış sayılmıyor. Bu durumda elektronik versiyonu iletilmeyen bir muafiyet bildirimi de, bu eksiklik tamamlanıncaya kadar yapılmış sayılmıyor.

Kurum hem bu hususa dikkat çekmek hem de var olan iş yükünü azaltmak için bir de rica-uyarıda bulunuyor ve elektronik ortamda teslim edilen belgelerin orijinal sıralamayı takip etmesi gerektiğini söylüyor.

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.

Birleşmelerde Çözüm Önerileri Kılavuzu Görüşlere Açıldı

Çözüm Önerilerine İlişkin Kılavuz Taslağı görüşe açıldı.

Birleşme Devralma İşlemlerinde Ortaya Çıkabilecek Rekabet Sorunlarını Gidermeye Yönelik Olarak Taraflarca Sunulabilecek Çözüm Önerilerine İlişkin Kılavuz Taslağı 07.02.2011 tarihinde Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanarak kamuoyunun görüşüne sunuldu.

Taslak Kılavuz, 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in yoğunlaşma sürecinde ve sonucunda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının giderilmesi amacıyla Rekabet Kurulu’na sunulacak çözüm önerilerini düzenlemek ve bu çözüm önerilerine yol göstermek amacıyla yayınlandı.

Taslak Kılavuzda, işlem taraflarınca sunulan çözüm önerilerinin kabul edilebilir olması için bazı temel koşullar aranıyor. Bunlar:

  • Yoğunlaşma işleminin 4054 sayılı Kanunun 7.maddesini ihlal eder nitelikte olması,
  • İşlem taraflarının; pazarın rekabetçi yapısını koruyacak nitelikte, dosya konusu işleme özgü hukuki ve iktisadi prensiplere dayandırılan, etkili çözümler sunmaları,
  • Çözüm önerisinin; pazardaki rekabetin yoğunlaşma işleminden önceki seviyesini korur nitelikte, rekabeti destekleyici ve uygulanabilir olması

İşlem taraflarından, çözüm önerilerini; çözümün içeriği, nasıl uygulanacağı ve rekabetin önemli ölçüde azaltılması sorununu nasıl giderileceğine yönelik olarak detaylı açıklamalar ile birlikte sunmaları bekleniyor. Burada özellikle pazarda mevcut rekabeti ve işlem sonrasını Rekabet Kurumu’na yeterli bir biçimde aktarabilmek için sadece hukuki değil, ekonomik analizlerin de etkin bir biçimde yapılması son derece kritik bir konu. Önerilen çözümü uygun görmesi halinde Kurul, birleşme veya devralma işlemine, çözüm önerilerinin uygulanması şartı ile izin veriyor.  Koşul ya da yükümlülük niteliğini taşıyan çözüm önerilerinin uygulanmaması halinde ise işlemin geçersizlik ve süreli idari para cezası yaptırımları ile karşılaşabileceği öngörülüyor.

Taslak Kılavuz’da öngörülen diğer bir önemli düzenleme de, tarafların öne sürdükleri çözüm önerilerinin Kurul tarafından yeterli bulunmaması halinde durumu taraflara tebliğ ederek önerilerinde değişiklik yapma olanağı tanınması. Bunun yanı sıra; en geç ikinci yazılı savunma ile birlikte gerçekleştirecekleri değişiklikleri Kurul’a sunmak kaydıyla taraflara nihai inceleme döneminde çözüm önerilerini geliştirebilme imkanı da tanınıyor.

Birleşme ve Devralmalar Hakkındaki Tebliğ’e İlişkin Panel 4 Mart 2011’de İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Yapılacak

“Yoğunlaşmaların Kontrolünde Yeni Dönem – 2010/4 Sayılı Tebliğ” konulu panel 4 Martta!

Şirketimizin kurucu ortaklarından Dr. Fevzi Toksoy’un da panelistlerin arasında bulunduğu “Yoğunlaşmaların Kontrolünde Yeni Dönem – 2010/4 Sayılı Tebliğ” konulu panel, 4 Mart 2011 Cuma günü, 16:00-18:00 saatleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü BS-1 Salonunda, Friedrich Naumann Vakfının katkılarıyla gerçekleştirilecek.

Rekabet Derneği’nin 2011 yılında gerçekleştireceği ilk etkinlik olan panelde, 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında (2010/4 Sayılı) Tebliğ’e ilişkin yenilikler üzerinde tartışılacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rekabet Hukuku ve Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Rekabet Derneği’nin düzenlediği panele katılmak isteyenlerin, 3 Mart 2011 tarihine kadar rhm@bilgi.edu.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırmaları gerekmektedir.