Rekabet Kurulu: Avukat-Müvekkil Yazışmaları Gizlidir, Ama Her Zaman Değil

Biliyorsunuz, Rekabet Kurulu’nun elektrik sektöründe yürüttüğü soruşturmalar halen devam ediyor. Bunlardan, Enerjisa’ya ilişkin olarak yürümekte olan soruşturmanın önaraştırma safhasında yapılan yerinde incelemede alınan bazı belgelerin, avukat-müvekkil yazışmalarının gizliliği ilkesi kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin Kurul kararının gerekçesi geçtiğimiz hafta yayımlandı.[1]

Şirketin Hukuk Başmüşaviri ile hukuki danışmanlık alınan bağımsız avukat arasında yapıldığı anlaşılan iletişimin avukat-müvekkil gizliliği kapsamında olduğu şirket yetkilileri tarafından ileri sürüldüğünden, rekabet uzmanları ilgili belgeleri kapalı zarf içerisinde almış ve söz konusu belgelerin avukat-müvekkil ilişkisi kapsamındaki korumadan faydalanıp faydalanamayacağı konusunu Kurul’un önüne getirmiş.

Kurul, avukat-müvekkil iletişimine sağlanan korumanın amacının; danışmanlık alan kişileri, elde edilen bilgilerin ve yapılan yazışmaların rızaları dışında ortaya çıkacağı endişesinden kurtararak sahip oldukları tüm bilgileri avukatlarına sunmalarını ve savunma haklarını gerçek manada kullanılabilmelerini sağlamak olduğunu; fakat bu korumanın sınırının, “adaletin gerçeğe ulaşma amacı”na uygun şekilde çizilmesi gerektiğini belirtiyor.

Dolayısıyla, müvekkilin savunma hakkının kullanılması amacıyla yapılan yazışmaların korumadan yararlanacağını; savunma hakkının kullanımıyla doğrudan ilgisi bulunmayan, bir ihlale yardım etmek veya bir ihlali gizlemek amacıyla yapılan yazışmaların ise, yapılan incelemenin konusuyla ilgili olsa bile korumadan yararlanamayacağını vurguluyor.

Bu çerçevede, Kurul, Enerjisa’nın, ilgili belgelerin iadesi yönündeki taleplerini, belgelerin savunma hakkının kullanımıyla doğrudan ilgisi olmadığı gerekçesiyle reddediyor.

Söz konusu karara karşı dava açılabileceğini öngörmek zor değil. Bakalım, Kurul’un, avukat-müvekkil yazışmalarının gizliliğine ilişkin olarak çizdiği koruma sınırı, mahkemelerce nasıl değerlendirilecek.

[1] http://www.rekabet.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fGerek%C3%A7eli+Kurul+Karar%C4%B1%2f16-42-686-314.pdf