Ağustos 10

Elektrik Dağıtım ve Tedarik Şirketlerine Rekabet Soruşturması

Malumunuz, Rekabet Kurulu, elektrik dağıtım özelleştirmelerinin tamamlanmasından bu yana, yerleşik elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin rekabeti kısıtlayıcı olabilecek faaliyetlerini mercek altında tutuyordu. Genellikle rakip bağımsız elektrik tedarik şirketlerinden gelen şikayetler üzerine yapılan rekabet incelemelerinin ilk örneğinin 2012 tarihli Akdeniz EDAŞ önaraştırma kararı olduğu söylenebilir.

Akdeniz EDAŞ kararında Kurul, elektrik piyasası mevzuatındaki bazı hükümlerin, dağıtım şirketlerinin ayrımcı davranışlar içinde bulunmasına imkan verebileceğini belirtmiş ve bu imkanı kaldırmak üzere mevzuatta değişiklik yapılması konusunda EPDK’ya görüş bildirmişti. Nitekim, söz konusu Rekabet Kurulu görüşü üzerine elektrik piyasası mevzuatında değişikliğe gidilmişti.

Akdeniz EDAŞ kararını izleyen süreçte Kurul’un, pek çok elektrik dağıtım bölgesi hakkında önaraştırma yürüttüğünü; bunlardan özellikle 2014 tarihli AESAŞ (İstanbul Anadolu Yakası dağıtım bölgesİ), CLK (Akdeniz ve Boğaziçi dağıtım bölgeleri) ve GEDİZ-AYDEM (Gediz ve AYDEM dağıtım bölgeleri) dosyalarında; dağıtım ve görevli tedarik şirketlerinin etkileşim içinde olduğu, görevli tedarik şirketleri lehine ayrımcı uygulamalar yapıldığı, tedarikçi değişim süreçlerinin zorlaştırıldığı ve geçiş maliyetlerinin artırıldığı, tüketicilerle uzun süreli ve taahhütlü sözleşmeler yapıldığı gibi önemli tespitlerde bulunduğunu görmüştük. Kurul, bu dosyalarda, anılan davranış ve uygulamaların rekabet ihlali teşkil edebilecek nitelikte olduğunu kabul etmekle beraber, 4054 sayılı Kanun’un 9(3). maddesi uyarınca ilgili teşebbüslere görüş bildirmekle yetinmiş ve dosyaları EPDK’ya iletmişti.

Söz konusu kararların ardından, 4. madde kapsamında değerlendirilen 2015 tarihli ELDER dosyasında ve 6. madde çerçevesinde değerlendirilen, yine 2015 tarihli Dicle EDAŞ kararında da 9(3) kapsamında görüş bildirildiğini ve dosyaların EPDK’ya iletildiğini görüyoruz. Dicle EDAŞ’la benzerlikler içeren 2016 tarihli Meram EDAŞ kararında ise, karşı görüşlere rağmen, soruşturma açılmasına gerek olmadığı değerlendiriliyor ve şikayet reddediliyor.

Bu arada, bahsettiğimiz süreçte, Rekabet Kurumu Elektrik Toptan Satış ve Perakende Satış Sektör Araştırması, protokol ile resmileşen EPDK-RK işbirliği ve bu işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilen Elektrik Sektöründe Rekabet Hukuku Çalıştayı kapsamında, elektrik piyasasına ilişkin önemli tespitler yapıldığını, sektörün bilgilendirildiğini ve nazikçe uyarıldığını da not etmek gerekiyor.

Gelelim günümüze… Oldukça sıcak bir gelişme olarak, Rekabet Kurulu, 19.07.2016 tarihli toplantısında; Akdeniz EDAŞ (dağıtım), CLK Akdeniz (tedarik) ve Ak Den (dağıtım ve tedarik hizmetleri) şirketlerinin, 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturma kararına ilişkin olarak Kurum internet sitesinde yer alan haberde dikkat çeken nokta; Kurum’a yapılan başvurularda, Akdeniz EDAŞ ile CLK Akdeniz’in ayrıştırma ilkelerine aykırı hareket ederek ve ayrımcı uygulamalarda bulunarak 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettiği iddialarının bulunduğunun ifade edilmesi.

“Ayrıştırma ilkelerine aykırı hareket edildiği” iddialarının bir rekabet soruşturması kapsamında değerlendirilecek olmasının, sektörel regülasyon ile rekabet hukukunun görev ve yetki sınırlarının ne olduğu ve “ayrıştırma ilkelerine aykırılığın” rekabet hukukunun alanında olup olmadığı tartışmasına davetiye çıkaracağını tahmin etmek, sanıyoruz yanlış olmaz.

Her halükarda, Rekabet Kurumu’nun, elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerine soruşturma açma yönündeki kararının şaşırtıcı olmadığı; bir süredir bu kararı bekleyen tüketicileri ve bağımsız elektrik tedarik şirketlerini memnun eden bir gelişme olduğu söylenebilir. Elektrik piyasasında rekabetin korunmasına yönelik bu ciddi adımın Akdeniz dağıtım bölgesi ile sınırlı kalıp kalmayacağını ise izleyip göreceğiz.