Rekabet Kurulu’nun jeotermal kararı

Geçtiğimiz sene Rekabet Kurumu’na yapılan başvuru üzerine Bereket Jeotermal ile ilgili bir şikayette bulunulmuştu. Bereket Jeotermal 2002 yılında Bereket Enerji Üretim A.Ş.’nin bir iştiraki olarak, Denizli’nin Sarayköy ilçesinde jeotermal enerji ısıtma ve sıca su hizmeti sağlamak amacıyla kurulmuş bir teşebbüs.  Kararda, Bereket Jeotermal’in 2015 yılının Haziran ayı itibariyle sözleşmesi olan müşterilerine sıcak su ve ısınma hizmeti vermeyi kestiği, ısınmayı sağlayan eşanjör isimli cihazı da abonelerin binalarından tek tek söktüğü iddia edildi. 13 senedir ısınma ve sıcak su hizmetini kesintisiz olarak abonelerine sağlayan Bereket Jeotermal’in hizmetlerini bir anda kesmesi, hem aboneler, hem de soruşturmayı dışarıdan takip eden gözler tarafından anlamlandırılamasa da, savunmasında Bereket Jeotermal, bu davranışına sebep olarak 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nu işaret etti.

Yapılan incelemeler sonucunda, Bereket Jeotermal’in, Enerji Verimliliği Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyumlu hareket etmek adına, abonelerin binalarındaki eşanjörleri söküp, kalorimetre takmak niyetinde olduğu ortaya çıktı. 2015 Haziran ayından sonrasında hizmet verilmemesinin sebebi olarak Bereket Jeotermal, kalorimetre takılmasına rıza göstermeyen ve/veya yeni maliyet hesaplama sistemini içeren sözleşmeyi yapmak istemeyen aboneleri gösterdi. Ayrıca abonelere, yeni sistemin verimlilik ve gider paylaşımı yönünden onlar lehine olacağı bilgilendirilmesi yapılmıştı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, Bereket Jeotermal’in bir zorunluluk olarak belirttiği Enerji Verimliliği Kanunu kapsamındaki kalorimetre uygulamasına geçilmesine aykırı davranış halinde kanunda herhangi bir yaptırım bulunmadığı ortaya kondu ancak sonrasında merkezi sistemle ısıtılan binalarda enerji bedelinin kullanım miktarına göre ne şekilde ve kimlerce bölüşüleceğinin Rekabet Kanunu kapsamında olmadığı ve dolayısıyla hakim durumun kötüye kullanılması şeklinde bir ihlalin de söz konusu olmadığı belirtildi. Bunun yanı sıra, Bereket Jeotermal’in abonelerle yaptığı eski sözleşmenin yalnızca enerji bedeline ilişkin bilgi içerdiği, yeni sözlemede ise yeni ve daha adil bir bedel hesaplama yöntemi ve bakım iyileştirme ile sayaç okuma ücreti bulunduğu ortaya kondu. Daha fazla masraf kalemi içermesine rağmen yeni sözleşmenin tüketicileri aşırı fiyatlandırmadan koruyan bir mekanizmaya sahip olması, fiyat artışına belirlilik getirmesi ve abonenin talebini ayarlayarak enerji bedelini belirleyebilmesine imkan sağlaması da Kurul tarafından davranışın bir hakim durumu kötüye kullanma olmadığı yönünde bir tespit olarak sunuldu. Özellikle enerji bedelinin tüketiciler arasında bölüştürülmesi yönteminin Rekabet Kanunu kapsamında ele alınmaması gerektiği yorumuyla, Kurul tarafından yapılan değerlendirmenin isabetli olduğunu söyleyebiliriz.

Sonuç olarak Kurul, Bereket Jeotermal’in abonelere kalorimetre cihazı taktırma zorunluluğu getirmek ve mevcut sözleşmeleri yenilemeye yönelik eylemlerini, Rekabet Kanunu 6. madde çerçevesinde bir ihlal olarak görmediğini belirterek, şikayetin reddine karar verdi.

-Fırat Eğrilmez-