AB Komisyonu’nun bilgi edinme usulüne ayar

AB Adalet Divanı 10 Mart 2016 tarihinde verdiği bir kararla, 8 çimento üreticine karşı başlatılan kartel soruşturması çerçevesinde AB Komisyonu tarafından verilen çimento üreticilerinden bilgi alınmasına ilişkin kararı, yeteri derecede açık olmadığı ve yeterli ölçüde gerekçelendirilmediği düşüncesiyle hukuka aykırı buldu.

cartelAB Komisyonu, bundan 6 sene önce çimento sektöründeki 8 üreticiye birçok kez baskın düzenlemiş ve 2010 yılında ilgili firmalar hakkında çimento ve benzer ürünlere ilişkin piyasa paylaşımı, fiyat tespiti ve ithalat kısıtlaması getirme şeklinde anlaşma yaptıkları şüphesine binaen kartel soruşturması başlatmıştı. 2011 yılında Komisyon, soruşturma kapsamında her bir firmaya yönelik karar alarak firmalara yürürlükteki mevzuat uyarınca doldurmaları için 78-94 sayfadan oluşan soru formu göndermişti. Ancak ilgili çimento firmaları söz konusu Komisyon kararına karşı dava açmışlar ve davada temel olarak Komisyon’un kendilerinden bilgi alınmasına yönelik kararda yeterli düzeyde ve açıklıkla gerekçe gösterilmemiş olduğunu iddia etmişlerdi. Ancak açılan dava 2014’te ilk derece mahkemesi tarafından reddedilmiş, bunun üzerinde çimento üreticileri kararı Adalet Divanı’nda temyiz etmişlerdi.

Geçtiğimiz günlerde (10 Mart 2016 tarihinde) Adalet Divanı söz konusu başvuruyu inceledi ve çimento üreticilerini haklı buldu. Adalet Divanı kararında, Komisyon’un bilgi almak üzere başvuru sahiplerine soru gönderilmesine ilişkin kararı, AB rekabet mevzuatına ilişkin 1/2003 sayılı Yönetmeliğin 18(3) maddesi çerçevesinde yeterli derecede açık ve kabul edilebilir ölçüde gerekçelendirilmemiş olması nedeniyle hukuka aykırı buldu ve bu çerçevede ilk derece mahkemesinin kararını bozdu.

Ancak 6 sene sonra gelen bu karardan önce Komisyon, 2015 Temmuz ayında üreticilerin söz konusu rekabet ihlallerini gerçekleştirdiklerine ilişkin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle soruşturmayı kapatmıştı. Sonuç olarak kartel dosyası kapandığı için ilgili karar neticesinde sektöre yönelik herhangi bir ceza tahakkuk ettirilmedi. Ancak yine de Adalet Divanının vermiş olduğu bu kararın, rekabet ihlallerine yönelik soruşturmalarda delillerin toplanması usulü açısından önemli bir emsal karar olarak kayıtlara geçtiğini söyleyebiliriz.