İngiltere’de Hukuki Hizmetler Tüketici ve Küçük İşletmelere Ne Kadar Fayda Sağlıyor?

Birleşik Krallık’ın rekabet ve tüketici konularındaki en önemli otoritesi, Rekabet ve Piyasalar Kurumu (Competition and Markets Authority-CMA), İngiltere ve Galler’de hukuki hizmetlerin tüketici ve küçük işletmeler için ne kadar düzgün işlediğine ilişkin bir piyasa araştırması başlattı[1]. Sektördeki hizmet kalitesi ve hizmet alanların alım gücüne yönelen araştırma temel olarak;

  • tüketici ve küçük işletmelerin alacakları hizmete ilişkin ne kadar bilgi sahibi olduklarını ve bu anlamda rekabete olan katkılarını,
  • hukuki hizmetin tüketici ve küçük işletmeleri olası zararlardan ne kadar koruduğu veya hukuki hizmetin olumsuz sonuçlanması halinde kendilerine tatmin edici düzeyde telafi edici hizmet sağlanıp sağlanmadığını ve
  • hukuki hizmetlerin sağlanmasına ilişkin mevzuatın sektördeki rekabet üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Tüketiciler ve küçük işletmeler için hukuki danışmanlığın ulaşılabilir olması, yeri geldiğinde hayati derecede önem taşıdığından araştırmanın sonucunda tüketici ve küçük işletmelerin beklentilerinden daha fazla ödeyip ödemedikleri veya daha kötü kalitede bir hizmet alıp almadıklarının da görülmesi amaçlanıyor. Bu konudaki güncel araştırmalarda[2] küçük işletmelerin yalnızca %13’ü, avukatları uygun maliyetli bulduklarını ve yarısı işletme sorunlarını çözmek için avukata başvurmayı son çare olarak gördüklerini belirtmiş.

Hukuk hizmetlerine ilişkin olarak hükümet ise Kasım 2015’te duyurduğu üzere, 2016’da hukuk hizmetlerin sağlanmasında rekabetin arttırılması amacıyla alternatif işletmeler için pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik bir danışmanlık almayı planlıyor[3]. CMA’in konuyla ilgili hükümet ile yakın olarak çalışması planlanıyor.

CMA araştırma sonuçlarına ilişkin ara raporunu Temmuz 2016’da, nihai raporunu ise Aralık 2016’da yayımlamayı planlıyor. Araştırma sonuçlarını ve konuyla ilgili gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız.

[1] Araştırma İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın hukuk sistemlerinin farklı olması nedeniyle yalnızca İngiltere ve Galler’e odaklanıyor. Ayrıca ceza yargılaması sırasında sanıklar için müdafi atanacağından ceza hukuku araştırmanın kapsamına dahil edilmemiş.

[2] Araştırma için bkz. http://www.legalservicesconsumerpanel.org.uk/publications/research_and_reports/

[3] Detaylı bilgi için bkz. https://www.gov.uk/government/publications/a-better-deal-boosting-competition-to-bring-down-bills-for-families-and-firms