Kişisel verilerin korunmasına dair tasarıdan yeni haber

Daha önceki bir yazımızda kaleme aldığımız üzere, kişisel verilerin Korunmasına dair düzenlemeler AB bünyesinde sıkılaştırılırken, Türkiye’de ise ilk tasarı 22 Nisan 2008 tarihinde sunulmuş ve sonrasında kadük olmuştu.

Ancak geçtiğimiz günlerde tasarıdan yeni bir haber geldi. Buna göre 4 Ocak 2016 tarihli son Kişisel Verilerin Korunması Kanun Tasarısı 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarı metnine buradan ulaşabilirsiniz.