FMCG’de Hakim olmak zor zanaat

Hızlı tüketim malzemeleri (“FMCG“) sektöründe faaliyet gösteren hakim durumdaki birçok firma satış noktaları için uyguladıkları iskonto/prim sistemleri nedeniyle rekabet hukuku riski ile karşı karşıya kalmaktadır. Uygulanan indirimlerin hangi koşullarda rekabet ihlali teşkil edeceği sorusunu aydınlığa kavuşturmak için Rekabet Kurumu 2014’te Hakim Durumdaki Teşebbüslerin Dışlayıcı Kötüye Kullanma Niteliğindeki Davranışlarının Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz’u (“Kılavuz”) çıkardı. Ancak buna rağmen bu Kılavuz’da vaaz edilen yöntem ve analizlerin son dönemde sonuçlandırılan soruşturmalarda kullanılmadığı bunun yerine Rekabet Kurulu’nun firma içi iletişim izlerine veya satış noktası şikayetlerine dayanmaya devam ettiği görülmektedir.

Kılavuz’a kaynaklık teşkil eden Avrupa Birliği Komisyonu’nun Kılavuzu da benzer bir kadere mahkum oldu. AB Adalet Divanı’nın geçen ay yayımlanan Post Danmark II kararında, AB Komisyonu’nun kılavuzunda açıklanan “eş etkinlikteki rakip testini” adeta tanımadığını karara bağladı. Dolayısıyla ne ülkemizde ne de AB’de hakim durumdaki şirketlerin uygulayacakları indirim sistemlerinin hangi analiz yöntemiyle değerlendirileceği açıktır.

(Ali Ilıcak & Ezgi Kılınç)

GSG Hukuk Rekabet Bülteni’nin ilk sayısının devamını buradan okuyabilirsiniz.