AB İlerleme Raporu – Taşımacılık

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan AB 2015 Raporu’nda ele alınan konulardan birisi de taşımacılık. Ülkemizde genel kanı taşımacılık alanında hızlı bir gelişim içerisinde olduğumuz yönünde ancak Rapor’da yer alan değerlendirmelere bakıldığında Komisyon’un bizim kadar iyimser olmadığı görülüyor.

İlk olarak karayollarına ilişkin değerlendirmelere bakalım.

urlBu bölümde Komisyon’un nispeten yapılan çalışmaları takdir ettiği görülüyor. Bu çerçevede Karayolları Genel Müdürlüğü’nün idari kapasite ve yola elverişlilik muayenelerine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtiliyor. Ayrıca Nisan ayında karayollarında tehlikeli madde taşımacılığını düzenleyen Yönetmelik’te yapılan değişikliklerin AB müktesebatına uyum noktasında önemli  olduğuna dikkat çekiliyor.

Demiryolu taşımacılığı ise en çok eksiğimizin bulunduğu alan olarak göze çarpıyor. Nitekim demiryollarının serbestleştirilmesine ilişkin mevzuatın AB müktesebatına uyum ve daha rekabetçi ve şeffaf bir pazarın oluşturulması noktasında çok yetersiz olduğu vurgulanıyor. Yine  Devlet Demiryolları’nın halen ilgili mevzuatta belirtilen şekilde ayrıştırılmadığı da belirtiliyor.

Hava taşımacılığı’nda atılan adımlar ise nispeten karşılık bulmuş gibi gözüküyor. Bu çerçevede Rapor’da, ülkemizde sivil havacılıkta yaşanan gelişmelerin olumlu olduğu ifade ediliyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaların Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından belirlenen teknik gereklilikler ve idari prosedürlere uyum anlamında önemli olduğuna dikkat çekiliyor. Bu kapsamda AB ve EASA kurallarına uyum noktasında önemli mesafe katedildiği belirtiliyor. Ancak halen Türkiye ve Kıbrıs hava trafik kontrol merkezleri arasında etkin bir iletişimin hayata geçirilmemiş olmasının güvenlik açısından endişe verici olduğu ifade ediliyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesinin son derece önemli olduğu vurgulanıyor.

Deniz taşımacılığında ise Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün anlaşmalarına taraf olma noktasındaki çalışmalarımıza dikkat çekiliyor. Bu kapsamda Mart ayında yayınlanan ve tehlikeli maddelerin deniz taşımacılığı ile taşınmasına ilişkin düzenlemeden bahsediliyor. Ayrıca gemilere ilişkin raporlama usulleri bakımından halen AB müktesebatı ile uyumlu olmadığımız vurgulanıyor.

Rapor’da taşımacılık ile ilgili son olarak Kıbrıs’ta kayıtlı veya son kalkış noktası Kıbrıs olan gemilerin ve uçakların taşıdığı eşyanın serbest dolaşımına dair kısıtlamaların  kaldırılmadığı sürece Türkiye’nin AB müktesebatı ile tam olarak uyumlu olamayacağı ifade ediliyor.

Sonuç olarak AB İlerleme Raporu’nun taşımacılığa ilişkin bölümü değerlendirildiğinde geçen yıla oranla kısıtlı bir gelişim gösterdiğimiz söylenebilir. Bu noktada sivil havacılıkta bir ivme kazandığımız dikkat çekiyor. Ancak demiryolu taşımacılığında hala katetmemiz gereken önemli mesafeler olduğu da unutulmamalı.