Rekabet Kurulu’ndan Diye Danışmanlık kararı

Rekabet Kurulu, Diye Danışmanlık’ın medya performans analiz yöntemlerine menfi tespit belgesi verilmesi yönündeki kararını yayınladı.

Rekabet Kurulu geçtiğimiz sene Diye Danışmanlık’ın, yine bir medya performans analiz yöntemi olan “Media Barometer” hizmeti ile ilgili bir önaraştırma yürütmüştü. Bu önaraştırma sonucunda soruşturma açılmasına gerek olmadığına karar vermiş olmakla birlikte Media Barometer iStock_000006618875SmallSistemi üzerinden sunulan hizmet kapsamında Diye Danışmanlık tarafından reklam veren şirketlere sunulan bilgilerin niteliği ve sisteme dahil olan reklam veren şirketlerin sayısının artması hususunu göz önünde bulundurmuş; analiz yönteminin ilgili pazarlarda orta ve uzun vadede bazı rekabetçi endişeler doğurabileceği sonucuna varmış ve Diye Danışmanlık’ın Media Barometer faaliyetine son vermesi yönünde görüş bildirmişti.

Kurul vardığı bu sonuç doğrultusunda Diye Danışmanlık ile çalışan teşebbüslere de bir yazı göndererek Media Barometer sistemi ile olan ilişkilerine son vermeleri gerektiğini bildirmişti.

Diye Danışmanlık, Kurul’un geçen seneki kararı üzerine yeni medya performans analiz yöntemleri geliştirerek bu yöntemler kapsamındaki faaliyetlere menfi tespit belgesi verilmesi talebinde bulundu. Kurul ise talep konusu faaliyetlerin özellikle üretim ve pazarlama konularında rekabeti kısıtlayıcı potansiyel içeren hassas bilgi paylaşımına yol açmayacağı ve işbirlikçi sonuç doğurma potansiyeli içermediği gerekçesiyle menfi tespit belgesi verilmesine karar verdi.