Rekabet Kurumu’ndan yeni tebliğ taslağı

Teşebbüslerin ortaklaşa olarak Araştırma ve Geliştirme (“AR-GE “) çalışmaları yürütmeleri ya da AR-GE çalışmalarının sonuçlarından faydalanmaları ekonomik etkinliğe ve teknik gelişmeye faydalı olmakla beraber teşebbüslerin birbirinden ayrı çalışmasından daha verimli sonuç sağlanabilir. Bu durumda tüketicilerin de fiyatın azalması veya verilen hizmetin kalitesinin yükselecek olmasından hareketle yarar sağlaması söz konusudur. Sayılan sebepler,  kurumları da AR-GE çalışmaları özelinde belirli istisnai koşullar kabul etmesini sağlıyoe. Nitekim gerek AB, gerek Türkiye’de mevzuatta rekabet sınırlamalarından muafiyet öngören düzenlemeler mevcuttur.

Buna yönelik olarak, 2003 yılında Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği yürürlüğe girmişti. Fakat aradan geçen süre içinde yaşanan gelişmeler Rekabet Kurumu’nun yeni düzenlemeler yapmasında itici güç oldu. Bu doğrultuda 14.12.2010 tarih ve 1217/2010 sayılı Komisyon Tebliği de göz önünde bulundurularak Rekabet Kurumu’nun sitesinde Araştırma ve Geliştirme Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği Taslağı yayınlandı. Taslağın tebliğ olarak yürürlüğe girmesi durumunda bu tebliğ ile beraber önceki tebliğ de yürürlükten kaldırılacak. Eski tebliğe dayanarak muafiyetten yararlanan teşebbüslere ise yeni tebliğe uyum için 30 günlük süre verecek.

Tebliğ Taslağı önceki Tebliğ ile aynı amaçlı olarak çıkarıldı. Dolayısıyla hükümlerde çok büyük değişiklikler söz konusu değil. Fakat yeni Tebliğ Taslağında görülebileceği üzere kapsam daha genişletildi. Örnek olarak “taraflar arasında teknik bilgilerin elde edilmesine, ürün, teknoloji veya üretim süreçlerinin teste tabi tutulmasına, teorik analizlerin ve gözlemlerin yapılmasına, deneysel üretimler de dahil olmak üzere deneylerin gerçekleştirilmesine, bu hususlar için gerekli tesislerin kurulmasına ve sonuçlarla ilgili fikri hakların elde edilmesine yönelik süreci “ şeklinde tanımlanan AR-GE yanında bir tarafın sadece çalışmaların finansmanı ile ilgilendiği bedelli AR-GE de tanımlandı ve buna ilişkin hükümler getirildi. Bunun yanında Tebliğ Taslağı kapsamında muafiyetten yararlanmak için belirlenen pazar payı eşiklerinin uygulanması da daha ayrıntılı ve kademeli şekilde düzenlendi. Tebliğde düzenlenmiş kapsam dışı bırakma koşulları ise Tebliğ Taslağında belirli istisnaları ile sunuldu. Yani kapsam dışı bırakılan alan daraltıldı.

Bu Tebliğ Taslağının Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yayınlanmasıyla beraber söz konusu taslak ilgililerin görüş, öneri ve değerlendirmelerine açıldı. Bu doğrultuda internet sitesinde sunulmuş olan e-posta adresine 07.12.2015 tarihine kadar değerlendirmeler gönderilebilir.