Ses hizmeti farklılaştırmasında yeni bir adım: Wi-Fi Calling ve VoLTE

Mobil işletmeciler veri trafiği yönetiminde etkinliği sağlamak adına durmaksızın şebeke altyapılarına yatırım yapıyor. Özellikle LTE şebekelerinin yaygınlaşmaya başlaması ve veri merkezileştirmeye yönelik eğilim, bütçe planlamalarında önemli bir yer teşkil etmekte. Bu çerçevede işletmeciler kapasiteye yönelik yatırımlarını artırarak daha fazla hizmet ve uygulama geliştirmek suretiyle karlılıklarını arttırmaya çalışmakta. İşletmecilerin veri hizmetlerine yönelik bu çabalarına bakıldığında yatırım anlamında ses hizmetlerinin veri hizmetlerine nazaran arka planda kaldığı söylenebilir. İşletmeci gelirlerinin önemli bir kısmını ses hizmetlerinin oluşturmasına karşın bütçe planlamasında bu durumun yaşanması ise düşündürücü.

UntitledAncak son zamanlarda VoLTE (LTE teknolojisi üzerinden ses taşıma) ve Wi-Fi Calling’e (Wi-Fi üzerinden ses araması) yönelik çalışmalar ses hizmetlerinin veri hizmetleri karşısındaki durumunu değiştireceğe benziyor.

VoLTE ve Wi-Fi Calling hizmetlerinin son zamanlarda ön plana çıkmasındaki en önemli etken, bu teknolojilerin hem işletmeciler hem de tüketiciler bakımından pek çok fayda sağlaması. Bu noktada, söz konusu teknolojilerin en önemli avantajları hizmet farklılaştırması sağlamaları ve işletmecilerin maliyetlerindeki düşüş olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca işletmeciler Vonage ve Skype gibi OTT ses hizmeti sağlayıcılarına kaptırdıkları abonelerini geri kazanmak bakımından VoLTE ve Wi-Fi Calling’in çok önemli olduğunu ifade ediyorlar.

Teknik olarak ise VoLTE ile Wi-Fi Calling ile gerçekleştirilen aramalar hücresel şebeke ile yapılan aramalar ile aynı şekilde gerçekleşmekte. Bunun yanında VoLTE, geleneksel çağrılardan çok daha kaliteli ses hizmeti sunuyor. 2014 yılında yapılan ve VoLTE, OTT uygulamaları ve devre anahtarlamalı ses hizmetlerinin karşılaştırmasını ortaya koyan bir rapora göre, VoLTE ile yapılan çağrılar diğer hizmetlerden daha hızlı bağlanmakta, daha az şebeke kaynağına ihtiyaç duymakta ve cihazların bataryalarını daha az tüketmekte.

Konu işletmeciler açısından ele alındığında ise, söz konusu hizmetler ile ciddi maliyet tasarruflarının sağlanacağı ifade ediliyor. Bu çerçevede örneğin kırsal yerlerde hücresel kapsamanın düzensiz olduğu bir bölgede, Wi-Fi Calling hizmetleri ile bu eksikliğin giderilmesi hücresel şebeke alternatifine göre çok ucuz olmakta. Problemin hücresel şebeke yaygınlaştırılması ile çözülmesi durumunda ise çok büyük yatırımların yapılması söz konusu.

Ses hizmetlerindeki bu farklılaştırmanın da başarılı olabilmesi için işletmecilerin optimal hizmet kalitesi taahhüdünde bulunmaları çok önemli.

Dikkat çekilmesi gereken bir başka nokta da, Wi-Fi Calling ve VoLTE ile yapılan aramaların megabyte/gigabyte başına faturalandırılmaları. Ses hizmetlerinde uyumluluğun sağlanması için bu hizmetlerin de standart ses çağrıları gibi dakika başına faturalandırılmaları daha uygun olacak.

Sonuç olarak ses hizmetlerindeki durgunluk VoLTE ve Wi-Fi Calling ile birlikte değişmeye başlıyor. Bu çerçevede söz konusu teknolojilerin hem işletmeciler hem de tüketiciler bakımından avantaj sağlaması, ileride ses hizmetlerinin sunumunda ciddi değişikliklerin olacağına işaret ediyor.