Ayağını yorganına göre uzat

AB Komisyonu, 2010 yılında Kore ve Tayvan menşeili 6 LCD panel üreticisini kartel gerekçesiyle para cezasına çarptırmıştı. Bu kararı tartışmaya açan konu ise para cezaları hesaplanırken ana teşebbüse yapılan satışların da hesaba katılması ve satışların AB sınırları içerisinde yapılıp yapılmamasının fark yaratması oldu.

indirHakkında soruşturma açılan teşebbüslerden biri olan LG Display, karar sonrasında konuyu Adalet Divanı’na taşıdı ve ana teşebbüse yapılan satışların serbest piyasada yapılan satışlardan biri gibi değerlendirilemeyeceğini savundu. Fakat Adalet Divanı’nın son kararı, LG Display’in cezası hesaplanırken ana teşebbüse yapılan satışların da hesaba katılması yönündeydi.

Öte yandan, bir diğer LCD panel üreticisi olan InnoLux, karara cezanın nihai fiyat üzerinden hesaplandığı gerekçesiyle karşı çıktı. Hukuk Sözcüsü Whatelet’ın da hemfikir olduğu bu itiraza Whatelet, Komisyon’un cezayı hesaplarken AB dışındaki iç satışları kattığını da ekledi.  Whatelet tarafından, iç satışların tıpkı üçüncü kişilere satışlar gibi hesaba katılması gerektiği fakat eğer AB dışında yapılmışlarsa bunların hesaba konu olmayacağı sonucuna varıldı.