Yerinde incelemedeki usul hatası kartel cezasını sildi

İspanya temyiz mahkemesi, ulusal rekabet otoritesinin (“CNC”) vermiş olduğu bir kararı usule aykırı şekilde elde edilen delillere dayanılarak alındığı gerekçesiyle iptal etti. Böylelikle kartel uyguladıkları gerekçesiyle ceza alan iki deniz nakliyat şirketinin cezası da hükümsüz hale geldi.

ISLA+DE+LA+GOMERA-3-20120120-0800-Trasmediterranea-De+la+Mar+y+los+Barcos-reducidaCNC, bir kartel soruşturmasında denizcilik firması Trasmediterranea’nın Madrid ve Mallorca’daki şubelerine yerinde inceleme gerçekleştirmişti. Bu baskından elde edilen belgelere göre Trasmediterranea’nın iki farklı kartel oluşumu içerisinde olduğu ortaya çıktı ve soruşturma sonunda şirket ceza aldı. Bunun üzerine Trasmediterranea kararı, bir üst yargılama merciine, bu mercinin talebi reddetmesi üzerine de Yüksek Mahkemeye taşıdı.

Yüksek Mahkeme ise yapmış olduğu temyiz incelemesinde, soruşturmada yapılan yerinde inceleme için CNC tarafından düzenlenen arama yetkisinin usule aykırı şekilde düzenlendiği ve bu nedenle yerinde inceleme neticesinde elde edilen belgelere dayanılarak verilen kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle CNC’nin verdiği kararı iptal etti.

Temyiz mahkemesi yapmış olduğu incelemede yerinde inceleme yetkisini temel olarak iki gerekçeye dayanarak geçersiz buldu.

  1. Yetki belgesinin çok genel nitelikli oluşu, konuya ve soruşturma kapsamına ilişkin taşıması gerekli asgari bilgiyi taşımaması. Yüksek Mahkeme burada, kartel varlığına ilişkin yerinde inceleme yapılmasının amacına ilişkin olarak sadece ilgili yasal düzenlemelere atıf yapılmasını (TFUE’nin 101 ve 102 inci maddeleri) ve pazar paylaşımı, fiyat tespiti, adil olmayan ticari hareketler ile “diğer” faaliyetlerin varlığına ilişkin araştırma yapılacağına ilişkin ifadeleri çok “genel” nitelikli bulduğunu belirtiyor.
  2. Yine ilgili yetki belgesinde kartel araştırması yapılacak ticari faaliyetin kapsamına spesifik olarak değinilmemesi gündeme geliyor. Yetki belgesinde sadece yolcu ve araç taşıma rejimlerine ilişkin genel bilgilerin yer aldığı, soruşturma konusu taşıma işinin türüne ve soruşturmanın coğrafik kapsama ilişkin herhangi spesifik bir bilginin yer almadığına değinildiği ifade ediliyor. Sonuç olarak Yüksek Mahkeme kararında, yerinde inceleme yetkisi veren belgenin yeterli bilgiyi içermediğini ve bu durumun Rekabet Kanunun 40 ıncı maddesi ile ilgili yönetmeliğinin 13. maddesine aykırı olduğunu belirtiyor.

Diğer yandan, Trasmediterranea her iki kartel oluşumu için de pişmanlık başvurusunda bulundu ve kartel soruşturmasında başvurusunda sunduğu belgelere göre karar verilmesini talep etti. Yüksek Mahkeme kararında geçersiz yetkiyle yapılan yerinde incelemeyle elde edilmiş belgelere dayanılarak kartelin varlığının kabul edilemeyeceğini, bu nedenle kartelin söz konusu deliller olmaksızın isptalanabilir olup olmadığına bakılması gerektiğini ifade etti. Yüksek Mahkeme, National Audience’ın gerekse CNC’nin özellikle hangi kaynaklı delilleri göz önünde bulundurarak karar verdiğinin anlaşılmasının imkansız olduğu, söz konusu yargılama merciilerinin kararlarında delillerin bir bütün olarak değerlendirildiği, diğer yandan pişmanlık başvurusunda bulunan tarafça sunulan belgelerin taraflı olabileceği sonucuna vardı ve bu şartlar altında kartelin yeterli delille kanıtlanamamış olması nedeniyle CNC’nin kararını iptal etti.

Karar, rekabet hukuku yargılamasında delil elde etme usulünün ve usuldeki hataların kararı ne boyutta etkileyebileceğini gözler önüne sermesi bakımından önem taşıyor.