Rekabet Kurumu Elektrik Sektörü Raporunu Tartışmaya Açıyor!

Rekabet Kurumu 2015 yılı başında elektrik sektörüne ilişkin raporunu yayınlamış, raporda bir yandan toptan ve perakende satış piyasalarındaki mevcut duruma ve gelişmelere yer verilirken diğer yandan piyasadaki rekabetçi sorunlara değinilerek çözüm yolları aranmıştı. Türkiye’deki hemen hemen tüm sektörleri ilgilendiren elektrik gibi büyük bir sektöre ilişkin sektör raporu üzerinde aslında konuşulacak çok şey var.

Bunu fark eden Bahçeşehir Üniversitesi, raporun tanıtılması ve raporda değinilen konuların tekrar ele alınması amacıyla bir etkinlik organize etti. 22 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Kampüsü’nde düzenlenecek “Rekabet Kurumu Elektrik Piyasası Sektörü Raporunun Tanıtımı ve Değerlendirilmesi” konulu etkinlikte raporun tanıtımı yapılarak rapora ilişkin farklı bakış açılarından değerlendirmelerde bulunulacak. ETD ve ELDER gibi sektörel derneklerden, Rekabet Kurumu, Bahçeşehir Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi gibi kurumlardan konuşmacıların yer alacağı etkinlikte Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Emin Köksal’ın moderatörlüğünde bir de panel düzenlenecek.

Etkinlik programına buradan ulaşabilirsiniz.