AB “daha etkili” bir birleşme kontrolünü tartışıyor

AB Komisyonu, Haziran ayında “Daha Etkili bir AB Birleşme Kontrolüne Doğru” başlıklı raporunu  kamuoyu görüşü almak amacıyla yayınlamıştı. Komisyon, çeşitli çevrelerden gelen görüşleri geçtiğimiz hafta başında paylaştı. Görüşlerin yoğunlaştığı konulardan biri, azınlık hisseleri ile ilgili işlemler.

people-pie-chartKomisyon, mevcut birleşme ile ilgili düzenlemenin kapsamını, rekabetçi endişe taşıyabilecek kontrol gücü bulunmayan azınlık hisselerine yönelik olarak genişletmeyi amaçlıyor. Bu da temelde rakip ya da dikey ilişki içerisinde olup ciro sınırını aşan birleşme girişimlerini kapsıyor.

Kamuoyu görüşlerine yönelik özet rapordan anlaşıldığı kadarı ile Komisyonun bu yöndeki düzenleme önerisine çeşitli kesimlerden birçok farklı görüş geldi. Bazı kamu otoriteleri bu öneriyi ılımlı karşılarken, bazıları ise düzenlemenin ortaya çıkaracağı fayda ve maliyetin iyi analiz edilmesi yönünde görüş bildirdi. Diğer bazı kamu otoriteleri ise, bu konuda yapılacak bir reforma oldukça kuşkulu yaklaşıyor ve mevcut düzenlemelerin yeterli olduğunu savunuyor.

Komisyon’un bu önerisine iş dünyası, dernekler ve hukukçulardan gelen görüşler de yukarıdaki son görüşe katılan ve yeni bir düzenlemenin gerekliliğini sorgulayan nitelikte. Bu görüşlere göre, azınlık paysahipliğine yönelik rekabetçi endişeler mevcut düzenleme ile halledilebilir. Mevcut düzenlemeler ile çözülemeyen birkaç vaka ise yeni bir düzenlemenin gerekçesi olamaz.

Öneriye olumsuz yaklaşan birçok görüşün işaret ettiği önemli bir diğer nokta ise, böyle bir düzenlemenin yaratacağı iş yüküne ilişkin. AB ölçeğindeki düzenlemeye konu olabilecek firma sayısı düşünüldüğünde, üye ülkeler ve Komisyon için  oldukça ciddi bir yükün ortaya çıkacağı endişesi hiç de yersiz görünmüyor.

Son olarak, görüş bildiren birçok kurum ve kuruluşun, önerileri orantısız bulduğunu da söyleyelim. Bazı görüşlerde belirtildiği gibi, bu tür bir öneri yatırımlar üzerinde olumsuz etkiler doğurabilir. Özellikle, risk sermayesine dair işlemlerin ve yeni teknolojilerin gelişmesinde katkısı yadsınamayacak yatırımların olumsuz etkilenebileceği ileri sürülebilir.