FCC, cini lambaya geri sokmaya çalışıyor!

Bundan iki hafta önce Ağ Tarafsızlığı (Net Neutrality) Tartışması Nereye Gidiyor? diye sormuş, iki gelişmenin yakın zamanda bu tartışmayı hararetlendirdiğinden bahsetmiştik. Bu gelişmelerden ilki, başkan Obama’nın Amerikan Federal İletişim Komisyonu FCC’yi, ağ tarafsızlığından yana yeni bir düzenleme yapamaya çağırmasıydı. İkincisi ise, ağ tarafsızlığı tartışmalarının büyük ölçüde dışında kalan mobil internetin de bu tartışmaya dahil edilmesiydi. Her iki konuyu da içeren yeni bir ağ tarafsızlığı önerisini geçtiğimiz hafta FCC başkanı açıkladı.

FCC’ni yeni önerisi ne diyor?

open-InternetFCC Başkanı Wheeler’in 4 Şubat’ta açıkladığı yeni öneri, hem Başkan Obama’nın istediği tarzda bir ağ tarafsızlığını içeriyor, hem de mobil interneti bu düzenlemeye dahil ediyor. Bu sebeple de, radikal bir yaklaşımı simgeliyor. Zaten Wheeler öneriyi açıklarken de, bunu “açık interneti” korumak için şimdiye kadar sunulmuş en güçlü öneri olarak lanse etti.

Ağ tarafsızlığı tartışmasına, 2005 yılında FCC’nin internet servis sağlayıcılarının bazı yükümlülüklerini kaldırmasının sebep olduğunu önceki yazıda anlatmıştık. FCC şimdi, bu yeni öneri ile yükümlülükleri yeniden tesis edip, buna mobil interneti de dahil etmek istiyor. Yani, cini lambaya geri sokmaya çalışılıyor.

Peki, cin lambaya girer mi?

FCC bunu daha önce de denemiş, fakat başaramamıştı. FCC’nin 2010 yılındaki benzer bir girişimi, AT&T ve Verizon gibi firmaların hukuk mücadelesi sonucu başarısız olmuştu. Benzer bir mücadele muhtemelen düzenlemenin hayata geçmesine yine şans tanımayacak.

İktisadi açıdan da, bugün internetin geldiği nokta düşünüldüğünde önerinin hayata geçmesi oldukça zor görünüyor. İnternet trafiğinin %30’unu video içerikleri oluşturuyor. Önümüzdeki üç yılda ise, bunun %60’lara çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, servis sağlayıcıların taşıdıkları her türlü içeriği eşit muamele ile iletmesini gerektiren bir düzenleme kimi ne kadar tatmin edecek? Bu cevaplanması gereken bir soru. Bu soruya bugün verilenlerden daha kesin cevaplar verilmediği sürece, ağ tarafsızlığı düzenlemeleri hukuki ve iktisadi açıdan meşruiyet kazanmayacağa benziyor.

Emin Köksal
EminKoksal.com
@EminKoksal


1. Görsel: publicpolicy.telefonica.com