AİHM’den yerinde inceleme kararı

Çek Rekabet Otoritesi, 2003 tarihinde Çek Cumhuriyeti’nin en büyük fırıncılarından olan Delta Pekarny’de diğer fırıncılar ile anlaşarak taze ekmek ve hamur işi mamul fiyatlarını paralel olarak yükselttiği iddiası ile yerinde inceleme gerçekleştirmişti. Bu incelemede, CEO’nun bir toplantıya katılması gerektiği belirtilerek dizüstü bilgisayarı kapatılmış ve başka bir yönetici ise basılan iki belgeyi gizlilik özelliği taşıdığı ve özel hayata ilişkin yazışmaları içerdiği gerekçesiyle geri almıştı.

dawn-raidsBunun üzerine Çek Rekabet Otoritesi, yöneticilerin davranışlarının Kanun’u ihlal ettiği gerekçesiyle CZK 300,000 miktarında ceza vermişti. Delta Pekarny, konuyu en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Avrupa Toplulukları Adalet Divanı ve Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi içtihadından örnekler vererek mahkeme izni alınmadan yapılan yerinde incelemenin insan haklarına aykırı olduğunu ileri sürdü ve 2010 yılının Aralık ayında AİHM’e başvuruda bulundu.

Alınan karar, Çek Rekabet Otoritesi tarafından Delta Pekarny’e yönelik gerçekleştirilen yerinde incelemenin özel hayatın gizliliği hakkını ihlal ettiğine yönelik verildi. AİHM, Çek Rekabet Otoritesi tarafından mahkeme izni alınmadan teşebbüslerin ofisleri ve diğer alanlarında yapılan baskınların hukuka uygun olmadığını dile getirdi. Verilen kararda, Başkan’ın yerinde incelemelerin kapsamına yönelik yeterince takdir yetkisi olduğu ancak yapılan baskınlarda Rekabet Otoritesi Başkanı’nın izninin yeterli olmadığı ve gerçekleştirilen yerinde incelemenin yargı kontrolüne tabi tutulmayarak yerel mahkemeler tarafından hukuki gerekçesi, amacı, kapsam ve süreci yanı sıra gerekliliği ve orantılılığı doğrultusunda dikkatlice incelenmediğine hükmedildi.

Kararda ilgi çeken bir diğer nokta da, AİHM’in Delta Pekarny yetkilileri tarafından gerçekleştirilen engellemelere yönelik olumsuz çıkarımlarda bulunmaması…