Rekabet Kurumu Başkanı’nın Mesajı

Rekabet Kurumu Başkanı Prof.Dr. Nurettin Kaldırımcı’nın 2015 yılı mesajı Rekabet Kurumu’nun sitesinde yayınlandı. Kaldırımcı, “Zamanın Farkında Olmak: Geçmiş ve Gelecek Arasında Kaybolmamak” adlı mesajını geçmişin geleceğe yönelik verilen kararlardaki yerini irdeleyerek bu bağlamda sürdürülebilirliğin önemini dile getirerek açtı. Adil bir rekabetçi yaklaşımın her alanda daha verimli, yaratıcı, rasyonel, bilinçli bir toplumun oluşmasını tetiklediğini dile getiren Kaldırımcı, toplumsal kesimlerdeki tüm paydaşlar aracılığıyla ülkemizde rekabet savunuculuğunun ve rekabetçi duyarlılığın iyileştirilmesinin gerekliliğini vurguladı.

05nurettinkaldirimci15cm671Yasama ve yürütme organlarının belirleyeceği sınırlar çerçevesinde şekillenecek rekabet politikalarına değinen Kaldırımcı, bu bağlamda bağımsız ve özerk bir kamu kurumu olan Rekabet Kurumu’nun etkin bir şekilde yönetiminin ve hükümet ile iletişiminin önemine de değindi. Kaldırımcı, Kurum tarafından makro ve mikro düzenlemelerin oluşturulması gerektiğini ve 2014-2018 Rekabet Kurumu Stratejik Planı ve oluşturulan iç denetim sistemi doğrultusunda bu düzenlemelere yönelik performans kriterlerinin değerlendirileceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl içerisinde “Ulaştırma, Taşıt ve Hizmetleri”, “İnşaat”, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “Gıda Tarım, Ormancılık, Balıkçılık, Hayvancılık” alanlarına yönelik 7 soruşturmanın açıldığı ve 21 soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Kaldırımcı, bu dönemde alınan en önemli kararın özellikle Kurul’un bugüne kadar en yüksek idari para cezası verdiği ve yıl boyunca çeşitli tartışmalara konu olan TÜPRAŞ ve OPET kararı olduğunu açıkladı. Ek olarak, 2014 yılında daha önceki yıllara nazaran az sayıda soruşturma açıldığını vurgulayan Kaldırımcı, genel rekabet bilincinin artması yanı sıra çeşitli dosyalarda kurumsal önceliklendirme değerlendirmesi yapıldığını belirtti. Birleşme devralmalar kapsamında da önceki yıllara göre düşüşe uğrayan karara bağlanan dosya sayısı 2014 yılında 215 olarak niteleyip, bu durumun 2010/4 sayılı Tebliğ’de öngörülen bildirim eşiğinin 2012 yılında güncellenmesi ve ekonomik konjonktür faktörlerine bağlı olabileceğini dile getirdi.

Mevzuat düzenlemeleri kapsamında 1 Tebliğ ve 2 Kılavuz’un yayınlandığını belirten Kaldırımcı, 2014-2018 Stratejik Planındaki hedefler doğrultusunda çalışmaların devam ettiği, ek olarak daha önce akaryakıt ve LPG piyasaları özelinde bir düzenlemenin olmadığı dikey anlaşmalara ilişkin tebliğ hazırlığı yapıldığını belirtti. Buna ek olarak Ceza Yönetmeliği değişikliğinin kanun değişikliği nedeniyle askıya alındığını açıklayan Kaldırımcı, Kurum’un 2015 yılından en büyük beklentisinin rekabet kurallarını daha açık ve anlaşılır hale getiren, teşebbüslere yönelik hukuki belirliliği arttıran, bürokrasiyi azaltan 4054 sayılı Kanun’da değişiklik yapılmasına yönelik taslak kanunun yasalaşması olduğunu vurguladı. Kaldırımcı, mesajını Kurum’un çalışmalarını “tüketicilerin daha kaliteli ürünü, daha düşük fiyatla almalarını sağlayacak rekabetçi piyasalar” hedefiyle devam ettireceğini niteleyerek sonuçlandırdı.

Prof.Dr. Nurettin Kaldırımcı’nın mesajını buradan okuyabilirsiniz.