Aralık 09

Başkent’te rekabet rüzgarları

Rekabet Kurumu ve Bankacılık ve Ticaret Hukuku Enstitüsü tarafından ortaklaşa düzenlenen ve artık Türk rekabet hukuku dünyasında bir klasik haline gelen sempozyumların sonuncusu 11 Aralık’ta Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mahmut Esat Bozkurt Salonu’nda düzenlenecek. Sempozyum katılımcıları arasında rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış akademisyenler, Kurul üyeleri, Kurum uzmanları ve hem Kurum hem de özel sektörden avukatlar olacak.

13.00 ile 17.00 arasında gerçekleşecek sempozyumun ilk oturumunun konusu “Rekabet Hukuku Açısından Yargı Kararlarının Yerine Getirilmesi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” olacak. İkinci oturumda ise, her biri başvurular arasından jüri üyeleri tarafından seçilmiş olan, üç farklı tebliğ sunulacak.

Sempozyumda Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı Ortak Avukatı Şahin Ardıyok ile aynı ortaklıkta avukat olarak çalışan Barış Yüksel “Rakipler Arası Anlaşma ve Uyumlu Eylemlerde İspatın Ekonomik Analizi ve Normatif Değer Olarak Etkinlik” başlıklı tebliği sunacaklar. Bu tebliğ çerçevesinde Türk rekabet hukukunda rakipler arası uzlaşmaların ispatındaki mevcut durum Rekabet Kurulu kararları ışığında ortaya konduktan sonra, bu tip ihlallerin ispatı noktasında etkinlik odaklı bir sistemin nasıl oluşturulabileceği incelenecek ve mevcut sistemi etkinleştirmeye yönelik öneriler sunulacaktır.

Tüm ilgililerin katılımına açık olan sempozyum hakkında detaylı bilgiye ve katılım formlarına buradan erişebilirsiniz.

Rekabet hukuku ile ilgilenen herkesi Perşembe günü Ankara Hukuk Fakültesine davet ediyoruz.