Aralık 04

Bazen bir fotoğraf her şeyi anlatabilir

Kevin Carter’a Pulitzer ödülü kazandıran o meşhur fotoğraf.

1. foto

Rekabet Kurulu’nun tek sayfalık son dönem gerekçeli kararlarından bazıları…

RK Kararları_v2


Kararlarda Bulunması Gereken Hususlar
Madde 52– Kararlar aşağıdaki hususları ihtiva eder:
a) Kararı veren Kurul üyelerinin adları ve soyadları,
b) İnceleme ve araştırmayı yapanların adları ve soyadları,
c) Tarafların ad ve unvanları ile ikametgâhları ve ayırıcı nitelikleri,
d) Tarafların iddialarının özeti,
e) İnceleme ve tartışılan ekonomik ve hukukî konuların özeti,
f) Raportörün görüşü,
g) İleri sürülen bütün delillerin ve savunmaların değerlendirilmesi,
h) Gerekçe ve kararın hukukî dayanağı,
ı) Sonuç,
k) Varsa karşı oy yazıları.
Verilen karar ile taraflara yüklenen görevler ve tanınan haklar şüphe ve tereddüde yol açmayacak şekilde açık yazılmalıdır.

Ya birleşme devralmaların tabi olduğu eşik sistemi yanlış ya da Kanun artık dar geliyor…