Zararların tazminine dair AB Direktifi hakkında panel

AB Direktif’i, Belit Polat’ın da konuşmacı olarak yer aldığı panelde tartışıldı.

conferenceAB’de rekabet ihlallerinden doğan tazminat davaları hakkında yayınlanan Direktif, geçtiğimiz günlerde Türk Rekabet Kanunu’na etkileri bakımından tartışılmak üzere masaya yatırıldı. Direktif’in “Zararların Tazminine Dair Avrupa Direktifi, Türk Rekabet Kanunu’nda Neleri Değiştirecek?” başlıklı oturumda tartışıldığı panel, Rekabet Derneği, Rekabet Uzmanları Derneği ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rekabet ve Regülasyon Çalışmaları Merkezi tarafından Ankara’da düzenlendi.

Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı Rekabet Grubu’nun Kıdemli Avukatı olan Belit Polat ile İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi’nden İlhan Yiğit’in konuşmacı olarak yer aldığı panelde,  özel hukuk yaptırımları hakkında üye devletlere önerilerin sunulduğu Direktif’in Türkiye’nin AB müktesebatına uyum yükümlülüğü kapsamındaki etkileri tartışıldı. Konunun uygulamasındaki eksiklikler ile ileriye yönelik değerlendirmelerin sunulmasının ardından, özel hukuk yaptırımlarının etkinliği ele alınarak yargı içtihatlarından örnekler verildi. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi olan Ayşe Albayrak Doğan’ın moderatörlüğünü yaptığı panele, Rekabet Kurumu Başkanı, Rekabet Kurulu Üyeleri, akademisyenler ve Rekabet Uzmanları tarafından da katılımda bulunuldu.