Aralık 01

TUSIAD Raporu sunumundan izlenimler

Beklenen TÜSİAD Raporu geçtiğimiz hafta sunuldu. Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı ortaklarından eski Rekabet Kurumu Uzmanı Av. Şahin Ardıyok,  “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Rekabet Gücü” adlı TÜSİAD Raporu’nun lansmanında ana konuşmacı olarak yer aldı.  27 Kasım’da Sabancı Center’da gerçekleştirilen lansman sırasında “Ekonomiye umut sofradan, can topraktan gelir” sloganıyla büyük ilgi çeken rapora yönelik çalışma sürecini ve temel bulguları sunan Ardıyok, konuşmasında çiftçinin refahının arttırılması ve uluslararası rekabet gücünün sürdürülebilirliği bakımından çözümlenmesi gereken sorunsallara değindi.

Fotoğraf1Söz konusu TÜSİAD Raporu, bir yılı aşkın süreç içerisinde Şahin Ardıyok liderliğinde Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı Rekabet ve Regülasyon Grubu ve TÜSİAD yetkilileri ile tarım iktisatçılarının katkılarıyla hazırlandı. Özetle “çiftçinin refah pusulasını” betimleyen raporda, dünyada ve Türkiye’de tarım ve AB’ye uyumluluk kapsamında yürütülen tarım politikaları yanı sıra rekabet gücü, iktisadi etkinlik, iyi yönetişim, sosyal adalet, gıda güvenirliği, eğitim, AR-GE ve inovasyon gibi kavramların bütüncül ve sürdürülebilir kırsal kalkınma stratejileri ile kesiştiği noktalar tartışıldı. Bu bağlamda, dikey eksende çiftlikten sofraya olan süreç içerisinde ve yatay eksende de diğer ülke uygulamaları kapsamında mikro reform önerileri sunuldu.

Bu süreçte birçok kamu ve özel sektör paydaşlarına danışılarak hazırlanan raporun lansmanına büyükelçilik tarım ataşeleri, sektörel dernek ve kooperatif temsilcileri yanı sıra Bakanlık ve Biyogüvenlik Kurulu gibi kurumlardan üst düzey yöneticiler katıldı. 200’ü aşkın katılımcının yer aldığı lansmanda, Şahin Ardıyok’un yanı sıra TÜSİAD Genel Sekreteri ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Ali Yavan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı ve Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan açılış konuşmasını yaptı. Söz konusu lansmanın kapanışında ise, Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından “G20 Dönem Başkanlığı, Gıda Güvenliği ve Rekabet Gücü” konulu özel bir oturum gerçekleştirildi.