Kolombiya’da franchising çıkmazı

Kolombiya Rekabet Otoritesi, franchise veren tarafından gerçekleştirilen fiyat tespitinin rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşma olup olmadığı konusunda bir çıkmaza düşmüş durumda. Nedeni, ise, Kolombiya’da franchise sözleşmesine ilişkin rekabet kuralının bulunmaması. Bu nedenle, olayı çözümlemek adına ulusal ve uluslararası doktrine bir göz atma gereği doğuyor.

Rack_railway_turnout_(SPB)Bu kapsamda öncelikle rekabeti kısıtlayıcı anlaşmaların, dikey anlaşmaların ve franchising sözleşmelerinin yapısı ve özellikleri indeleniyor. Avrupa Topluluğu kurallarına göre de franchising, yeknesak bir dağıtım ağının kurulmasını mümkün kılmakta ve diğer dağıtım biçimlerinden farklı olarak yatay düzeyde bulunan franchise verenlerin rekabet gücünü artırmakta. Kolombiya Rekabet Otoritesi’ne göre ise; franchise işinin doğası gereği franchise veren ve alan arasındaki rekabet sınırlarının pazara zarar vermesi pek mümkün olmasa da, bu değerlendirme karşılıklı pazar hareketlerinin soruşturulmasına ve sözleşmenin ifasının franchise pazarında ve tali pazarlarda doğurabileceği etkilerin değerlendirilmesine bağlı.

Kolombiya Rekabet Otoritesi ise incelemeleri neticesinde franchise sözleşmelerinin yapıları ve doğaları nedeniyle dikey anlaşmaların bir ürünü olduğuna karar veriyor. Bu durumun sebebi ise franchise sözleşmesi kapsamında transfer edilecek know-how’ın korunması. Böylelikle bir franchise sözleşmesi; ilgili pazarın incelenmesi ve franchise türü, ürün ve hizmetlerin niteliği ile niceliği, franchise alan ve verenlerin pazar payları gibi belli şartlar ve ayrıca münhasırlık göz önüne alındığında dikey anlaşma sayılıyor.

Ayrıca karara göre, bu durum ne franchise sözleşmesi kapsamındaki herhangi bir dikey anlaşmanın kanunla uyumlu olduğu ne de piyasa ve tüketiciler için yararlı etkiler doğurduğu anlamına gelir. Bu nedenle, soruşturmanın Kolombiya Rekabet Otoritesi tarafından yürütülmesinin mümkün olması, franchise sözleşmesi kapsamında yeniden satış fiyatının sağlayıcı tarafından belirlenmesinin rekabet hukukuna aykırı olabileceğini gösterebilir denilmektedir.