Kartel mensubu ağır işleyen yargıdan mağdur

scales-of-justice-in-courtroomAB Komisyonu, 2005 yılında sanayi tipi plastik poşet karteli içerisinde bulundukları gerekçesiyle 16 teşebbüse toplam 290 milyon Euro’nun üzerinde para cezası vermişti. Söz konusu süreçte Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, Lüksemburg ve Hollanda’da; fiyat tespiti, pazar paylaşımı ve münferit bilgilerin değişilmesi gibi ihlallerin varlığı sonucuna ulaşılmıştı. Teşebbüsler de, kararın iptali veya para cezalarında indirim yapılması için Genel Mahkeme nezdinde dava açtı. Bu teşebbüslerden biri olarak Kendrion’un temyiz davasında, Genel Mahkeme bu itirazı reddederek verilen 34 milyon Euroluk para cezasını onamış, ancak Genel Mahkemenin bu yargılaması 5 yıl 9 ay kadar sürmüştü.

Bunun üzerine, Kendrion ve ihlale taraf diğer teşebbüslerden Groupe Gascogne ve Gascogne Sack Deutschland; Genel Mahkeme’nin kararının iptali amacıyla Adalet Divanı’na başvurdu. Adalet Divanı ise kararında, teşebbüslerin makul süre içinde yargılanma haklarının ihlal edildiğini ve bu ihlalin olumsuz sonuçları dikkate alındığında verilerin ilk derece mahkemesinin kararının iptal edilebileceğini veya para cezasının azaltılabileceğini belirtti, ancak teşebbüslerin temyiz taleplerini reddetti.

Adalet Divanı’nın bu görüşü doğrultusunda, Kendrion’un makul süre içinde yargılanma hakkının ihlal edilmesi ve zarara uğraması nedenleriyle açtığı davası sürüyor. Türkiye’deki yargı sisteminin de en büyük problemlerinden biri olan olan bu konuda alınabilecek karar, uzun süren yargılama sürecinden dolayı maddi ve manevi zarar görenler bakımından ilgi çekeceğe benziyor.