Ağustos 06

Danıştay Mars/AFM de taahhütleri yeterli görmedi

…ve Rekabet Kurulu’nun birleşme işlemine bir yılı aşkın bir inceleme süreci sonunda verdiği izin kararını bozdu. Taraflar izin alabilmek için bazı sinema salonlarını kapatmayı bazılarını da üçüncü kişilere devretmeyi taahhüt etmiş, Kurul da kabul etmişti. Bir sinema izleyicisinin açtığı dava sonucunda Danıştay 13. Dairesi izin kararının yürütmesini durdurmuş ancak Rekabet Kurulu taraflara durumu yazı ile iletmekle yetindi. Bu dönemde AFM ile Mars Cinebonus sinema salonlarının birleşmesi gerçekleşmişti.
Danıştay 13. Daire esastan verdiği kararda tahhütlerin pazarda rekabeti sağlamaya yeterli olmadığı, elden çıkarılan sinemaların cirolarının ortalamanın altında olduğu, pazardaki alıcı gücünün üst pazarı olumsuz etkileyeceği vb unsurlara yer verdi.

Peki şimdi ne olacak? Taraflar bu son kararı Danıştay İdari Davalar Kurulu’nda temyiz edecekler. O zamana kadar Rekabet Kurulu’nun sinema pazarında rekabeti yeniden tesis etmesine yönelik bir irade sergilemesi hem tarihte bir ilk olur, hem de filmlere konu olur (yani siz takip ettiğiniz dizilerin yeni sezonlarını bekleyin ama bunu beklemeyin).

Daha fazla ayrıntı vermeyi, en azından kararın bir linkini koymayı falan tatil dönüşüne bırakıyorum.

Edit: Tatil bitti, kararın linkini koydum.