Mahkeme bu kez derine dalıyor

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından denetleyip yetki belgesi verilen birçok dalış eğitim merkezi bulunmakta ve bunlar aynı anda birden fazla dalış ekolüne ait eğitim sistemine göre dalış eğitimi verebilmekte. Ancak Dünya Sualtı Etkinlikleri Konfederasyonu (CMAS) dışındaki başka bir dalış ekolüne göre eğitim ve sertifika almış olanların dalış yapabilmesi için ya herhangi bir dalış merkezinden bir üst seviye CMAS eğitimi alması ya da TSSF’den belirli bir ücret karşılığında “dalıcı kimliği belgesi” alması gerekmekte.

scuba diving holidays images-1-8TSSF’nin düzenleyici bir kurum olması nedeniyle sahip olduğu bu hakim durum Kurum’un da dikkatini çekmiş ve CMAS dışındaki diğer SSI, PADI, BSAC gibi eğitim sistemlerinin faaliyetlerini zorlaştırdığı tespit edilmişti. Bu konuya yönelik bir şikayet üzerine yapılan soruşturmada da Kurul, TSSF’nin düzenleyici bir kurum olduğu ve teşebbüs sayılamayacağı, bu nedenle yaptığı uygulamaların 6.madde kapsamında olamayacağına karar vermişti.

İdare Mahkemesi ise TSSF/CMAS’in eğitmen/dalıcı sertifikaları pazarında hem düzenleyici olarak faaliyet gösterdiğini hem de diğer eğitim sistemleri ile rekabet ettiğini, TSSF/CMAS’in mevzuat gereği rakiplerinin pazarda faaliyet gösterirken tabi olacakları şartları belirlediğini, bu hukuki avantajın pazar gücüne yansıdığını ve açıkça ilgili ürün pazarında hakim durumda olduğunu belirtti. Mahkeme, bu faaliyetler dolayısıyla TSSF’nin teşebbüs sayılabileceğini ve hakim durumu kötüye kullanması nedeniyle para cezası verilmesi gerektiğini belirtti ve işlemin iptaline karar verdi.