İdare Mahkemesi: Ceza öyle verilmez!

Akşamüstü çay molası zamanı okumaya alışkın olduğumuz blog yazılarımızdan birinin alışılmamış bir saatte kapınızı çalmasının bir sebebi var elbet. O da oldukça önemli bir İdare Mahkemesi kararı; bunu paylaşmadan edemezdik.

sahRekabet Kurulu’nun MPS Plastik ve BEKAP Metal İnşaat hakkında aldığı karar iptal edildi. 2012 yılında teşebbüslerin çember alım ihalelerinde danışıklı hareket ettiği ve diğer müşterilere uygulanacak satış koşullarını birlikte belirleyerek ve ayrıca bilgi paylaşımında bulunarak Kanun’u ihlal ettikleri gerekçesiyle rekabet cezası verilmişti. Ancak İdare Mahkemesi, aldığı kararla Rekabet Kurulu’nun kararını iptal etti ve belki de kulaklarını çok çınlatacak bir karara imza attı. Zira bu kararla Mahkeme, rekabet dünyasında tartışma konusu yapılan, ve hatta Rekabet Kurulu Üyesi Reşit Gürpınar tarafından da karşı oy yazılarında sıkça dile getirilen Kanun-Yönetmelik çatışması konusundaki görüşünü ortaya koymuş oldu.

Her ne kadar Mahkeme tarafından teşebbüslerin Rekabet Kanunu’nun 4. maddesini ihlal ettiği sabit bir şekilde ortaya konsa da, teşebbüslere uygulanacak cezanın tespiti bakımından “normlar hiyerarşisi”nin de dikkate alınması gerektiği ve Rekabet Kurulu’nun bu ilkeyi göz ardı ederek ceza takdirinde bulunduğu tespit edildi. Şöyle ki, Kanun’un 16. maddesi gereği teşebbüslere uygulanabilecek idari para cezası oranı cironun %0 ila %10’u arası olarak belirlenmişken, Ceza Yönetmeliği’nde “kartel” ve “diğer ihlaller” için tespit edilebilecek ceza oranı aralığı da belirlenmiş durumda. Böylelikle, her ne kadar %10 sınırı aşılmayacak olsa da, Ceza Yönetmeliği gereği idari para cezalarına alt sınır getirilmiş durumda. İdare Mahkemesi de, getirilen bu alt sınırın, daha az bir oranda ceza verilmesinin önünü kapadığını, dolayısıyla Kanunla düzenlenen bir yetkinin teşebbüslerin aleyhine olacak şekilde Yönetmelikle kısıtlandığının altını çiziyor. Mahkeme ayrıca, Yönetmeliklerin normlar hiyerarşisi gereği üst norm niteliğindeki Kanunlarla çelişmemesi gerektiğinin, çatışma halinde ise elbette Kanuna değer verileceğini vurgulayarak kararı iptal ediyor. Biz de böylelikle, teşebbüslere belki de daha az oranda ceza verilebileceğini, Kanun’a dayanarak takdiri ve ayrıca indirim ve artırım nedenlerini de uygulanarak cezanın hesaplanması gerektiğini söyleyebiliriz.