Büyük projelere hazine desteği geldi

Daha önce Hazine Müsteşarlığı’nın borç üstlenmeye başlayacağını yazmıştık. Şimdi yine yazıyoruz, nitekim PPP (kamu-özel ortaklığı) projelerinin yürütülmesinde esas alınan 6428 sayılı Kanunla hayatımıza giren bazı sorulara cevap bulmak gerekiyordu. Şimdiyse beklenen yönetmelik yayınlandı.

hazinelogoPeki, genel hatlarıyla borç üstlenim anlaşması hangi koşullar altında gerçekleşecek?

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen ve asgari yatırım tutarı 1 milyar TL ve üzeri olan projelere ilişkin sözleşmelerde, (Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yap-kirala-devret modeli ile gerçekleştirilmesi planlanan projelerde asgari yatırım tutarı 500 milyon TL olarak belirlenmiştir) sözleşmenin süresinden önce feshedilmesi halinde tesisin ilgili idareler tarafından devralınması hükmü varsa,  bu projeler için sağlanan ana kredi ve mali yükümlülüklerin Hazine Müsteşarlığı tarafından kısmen veya tamamen üstlenilmesi ve ödenmesi söz konusu olacak.

Not edelim, borç üstlenim taahhüdü; sözleşmenin şirket kusuru nedeniyle feshi halinde ana kredi tutarının %85’ini, diğer nedenlerle fesih halinde %100’ünü ve finansman maliyetlerini kapsamakta ve unutulmamalıdır ki sadece yurt dışından sağlanan finansmana verilebilmekte. Müsteşarlığın da açıkladığı üzere: “Proje şirketlerinin yatırım tutarının minimum yüzde 20’si oranında özkaynak getirme yükümlükleri bulunmaktadır. Borç üstlenim taahhüdünün kapsamı ise ilgili sözleşme uyarınca şirketin taahhüt ettiği özkaynağı içermeyen finansman olarak belirlenmiştir. Borç üstlenim mekanizması ile hem proje şirketi hem de kreditör açısından projelerin devamlılığı ve başarılı birşekilde tamamlanması için gereken risk paylaşımı sağlanmış olmaktadır.

Bunun dışında, Borç Üstlenim Anlaşmaları Resmi Gazete’de yayımlanmayacak

Eleştirilen bir husus borç üstlenim anlaşmalarının Resmi Gazete’de yayımlanmayacak olması. Müsteşarlığın açıklamasına göre bunun sebebi; anlaşmaların teknik hususları düzenleyen özel hukuk sözleşmesi niteliğinde olması, diğer borç üstlenim anlaşmalarında kamunun müzakere gücünün sınırlanacağı ve ticari sır niteliğindeki kredi koşullarının açıklanması sonucunu doğuracak olması. Her ne kadar Müsteşarlığın belli kaygıları olsa da kamunun taraf olduğu bir anlaşmada halkın bilgilendirilmesi gerektiği açık.

 Taahhüdün olup olmadığı ihale aşamasında belli olacak

Müsteşarlığın açıklamasına göre ihaleye teklif veren bütün şirketler projede borç üstlenim taahhüdü verilip verilmeyeceğini ihale aşamasında bilecekler. Dolayısıyla ihale aşamasında öngörülmemiş ve haksız rekabet yaratacak şekilde ihale koşullarını değiştirecek bir borç üstlenim taahhüdü verilmesi mümkün değil.

Desteğin bir sınırı var

Hazine Müsteşarlığı, mali yıl içerisinde sağlanacak borç üstlenim taahhütlerine bir sınır getirmek amacıyla bir limit belirledi ve 2014 yılı için bu limiti 3 Milyar ABD doları olarak öngördü. Önümüzdeki yıllarda ise, söz konusu limitin belirlenmesinde projeler için sağlanan ana kredinin tutarı dikkate alınacak.