Yerinde incelemede kapsam dışı belge bulunursa ne yapmalı?

AB kuralları gereği yerinde inceleme esnasında yetki kapsamı dışında bilgi ve bulgularla karşılaşıldığında ne yapılması gerektiği tartışmalı bir konudur. Yerinde incelemelerde şirketler risk altında hissettiklerinden, yeni bir delille karşılaşılması durumunda ne yapılacağı konusu da yargılama aşamasında karşımıza çıkabiliyor.

Mayıs 2013’te Avusturya’da gıda perakendecileri ve süt üreticileri arasındaki fiyat koordinasyonunu kapsayan bir arama emri ile Avusturya Rekabet Otoritesi bir yerinde inceleme gerçekleştirdi. Şirketlerin binaları ve araçları arandıktan sonra Kurum, Mahkemeden arama emrinin kapsamının genişletilmesini istedi. Ancak şirketler arama emrinin kapsamı dışında olan delillerin göz ardı edilmesi gerektiğini ve böyle bir kapsam genişlemesinin şüpheden öteye geçemeyeceğini ileri sürerek kararı temyiz etmişti.

Yüksek Mahkeme ise Rekabet Otoritesi tarafından yeni bir soruşturmanın başlatılması gerektiği ve yeni iddiaların da ilk arama emrinin kapsamının genişletilmesi yoluyla ilk soruşturmanın bir parçası olabileceği yönünde bir karar verdi.

Yüksek Mahkemenin bu kararı, daha evvel, arama emri kapsamında olmayan belgelerin el konulması gereken belgeler olup olmadığını değerlendirebilmek için  yerinde inceleme sırasında gözden geçirilmesine olanak tanıyan önceki uygulamayı böylelikle değiştirmiş oldu diyebiliriz.