Deutsche Bahn bu sefer gecikti…

Morgan Crucible, 2003 yılında AB Komisyonu tarafından cezalandırılan karbon ürünleri kartelinde ihbarcı konumundaydı. Yasa dışı bir karteli ihbar etmesi neticesinde ceza almaktan kurtulan Morgan Crucible şirketi, haliyle verilen kararı Mahkemeye taşımayı tercih etmemişti. Bir diğer deyişle, Morgan Crucible hoşnutsuz kartel mağdurları tarafından tazminat davasına konu edilebilir bir konumdaydı.

Front view of punching fistGeçtiğimiz hafta Londra’da Yüksek Mahkeme Deutsche Bahn’ın Morgan Crucible aleyhine açtığı tazminat davasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, yapılan başvurunun süresi içerisinde olup olmadığını inceledi. Karteli ihbar etmesiyle ceza almaktan kurtulan ve herhangi bir yargı yoluna başvurmayan Morgan Crucible ile, aldıkları cezaları Mahkemeye taşıyan kartelin diğer üyelerine tazminat davası açılmasına ilişkin süreler ne zaman başlayacak sorusu gündeme gelmektedir. Zira, eğer Deutsche Bahn tarafından açılan davanın süresinin Morgan Crucible’nın ihbarcı konumuyla ceza almayacağına ilişkin verilen tarihte başladığı kabul edilirse, Deutsche Bahn tarafından açılan dava 4 yıl kadar gecikmiş olacak.

Yüksek Mahkeme yargılama sonucu verdiği kararda, diğer kartel üyeleri tarafından temyiz yoluna gidilmiş dahi olsa, Morgan Crucible şirketine ilişkin hükmün etki ve sonuçlarını doğuracak şekilde kesinleştiği, bu noktada kartel üyelerine uygulanan farklı yaptırımların farklı sürelere tabi olabileceğini, dolayısıyla Deutsche Bahn tarafından yapılan başvurunun dava açma süresi içerisinde olmadığı ifade edilmiştir.

Reklamlar