Rulman karteline büyük ceza

Komisyon, rulman üretimi pazarında kartel kurdukları iddiasıyla İsveçli SKF, Alman Schaeffler ve dört Japon şirketine (JTEKT, NSK, NFC ve NTN) yapılan soruşturma sonucu 953 milyon Euro’luk bir ceza yaptırımında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, söz konusu kartel Nisan 2004-Temmuz 2011 döneminde olmak üzere 7 yıl süren bir fiyat anlaşmasını kapsıyor.

EU-flagVerilen cezalara kısaca göz atmak gerekirse, Japon şirketi JTEKT kartelin açığa çıkarılmasına yardımcı olduğu için verilen cezalardan muaf tutulurken, NSK, NFC, SKF ve Schaeffler şirketleri ise soruşturma sürecindeki işbirlikçi yaklaşımları oranında cezalarında indirim aldılar. Ayrıca Komisyon, bütün şirketlerin anlaşma yönünde tavır almış olmaları sebebiyle diğerlerine ek olarak tüm şirketlere %10’luk bir indirim daha uyguladı. Ortaya çıkan son tabloda en çok cezaya çaptırılan şirket ise 370 milyon ile Alman Schaeffler şirketi oldu.

Karar sonrası Joaquín Almunia, Komisyon tarafından uygulanan yaptırımın şirketler bakımından caydırıcı olması ve piyasadaki rekabetçi yapının yeniden oluşması konusunda temennide bulunuyor. Rulmanların gerek otomobil ve büyük ölçekli taşıtlar bakımından oldukça önemli parçalar olduğu, gerekse belirli alıcıya hitap eden ürünler olduğu göz önüne alındığında, pazarda rekabetin sağlanmasının tüketicilere olumlu yansıyacağı beklentisinin oldukça büyük olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.