2013 Birleşme devralma raporu

Rekabet Kurumu’nun 2013 ilk altı aylık dönem için yayımladığı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu’nu sizlerle paylaşmıştık. Kalan altı ayın da geçmesiyle, Kurum 2013 yılının tümüne ilişkin bilgileri içerecek şekilde Birleşme Devralma Görünüm Raporu’nu yayınladı.

Tablo

2013 yılında Rekabet Kurumu’na 213 adet birleşme ve devralma işlemi bildirilmiş. Bu işlemlerden 141’inde, işleme konu hedef şirket ya da kurulan ortak girişim Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketler, 19’unun ise özelleştirme işlemi olduğu belirlendi. 2013’te Kurum’a bildirilen birleşme devralmaların toplam değeri ise 259 milyar 689 milyon TL olarak gerçekleşti.

Birleşme ve devralmaya konu hedef şirketin veya kurulacak ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemlerin değeri 40 milyar 953 milyon TL (yaklaşık 19.550 milyon TL’si özelleştirme sonucu). Türk şirketlerinin devralınmasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 16 milyar 466 milyon TL’lik yatırım yaptılar. Bu yatırımcıların arasında işlem sayısı açısından ilk sırada 9 işlemle Hollanda, ikinci sırada 8 işlemle Almanya, üçüncü sırada ise 7’şer işlemle Japonya ve Lüksemburg kökenli yatırımcılar geliyor.

Rapor’un detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Reklamlar