Şirketler için rekabet hukuku rehberi

Gün geçtikçe rekabet kuralları konusundaki bilincin de artmış olduğunu görüyoruz. Önceleri “Rekabet Kurumu da ne?” “ne iş yapıyor ki bu insanlar?” şeklinde sorulara maruz kalan bizler şimdilerde günlük sıradan sohbetlerimiz arasına “Ya Kurum da bankacılara toplamda 1 milyar TL ceza kesmiş gördünüz mü?” gibi konuşmaları ekler olduk.

Bu bilincin artması haliyle şirketlerin rekabet kurallarına uyum konusunda azami özen göstermelerine de sebep oldu. Pazar dinamikleri ve şirketin durumuna göre senede bir veya iki kez alınan rekabet denetimleri ile rekabet uyum programları bu özenin en somut yansımaları. Özellikle düzenli danışmanlık alan görece büyük firmaların, ticari hayatlarını rekabet kurallarına uyum içinde sürdürmek konusunda daha şanslı sayıldıkları bir gerçek.

Bununla birlikte merak edilen bir konuyu veya akla takılan her bir soruyu sormak mümkün olmadığı gibi bunların cevaplarını uzun uzun, teoriye dayalı anlatan kalın kitapların içinde bulmak da işten bile değil. Dolayısıyla rekabet kuralları konusunda başucu kitabı diyebileceğimiz, özellikle pratiğe ve uygulamaya dayalı bir kaynağa ihtiyaç duyduğumuz kesin.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Kerem Cem SANLI ile, Ali Ilıcak ve ekibiyle birlikte Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı’na ortak avukat olarak geçen Av. Şahin ARDIYOK tarafından hazırlanan “Şirketler İçin Rekabet Hukuku Rehberi” adlı kitap, bu ihtiyaca cevap verecek nitelikte.

127 sayfadan ve dört bölümden oluşan kitap elbette bir rekabet hukuku uzmanı yetiştirmek için hazırlanmadı. Tam aksine rekabet kurallarını ve pratikte karşılaşabilecek olası sorunları Rekabet Kurumu içtihatları ile birlikte anlatarak hem konuya ilgi duyan herkes hem de her kesimden yönetici ve çalışanlar için hazırlanan bu rehberin oldukça faydalı olacağını umut ediyoruz.

ICC Türkiye Milli Komitesi tarafından yayınlanan kitabı buradan temin edebilirsiniz.

Kitapta yer alan bölümler ise şöyle:

1. Türkiye’de Rekabet Hukukunun Ortaya Çıkışı
2. Temel Kavramlar
3. Temel Rekabet Kuralları
4. Rekabet Kurumunun Yapısı, İşleyişi ve Yaptırım Sistemi

Untitled