Türk Telekom Hakkında Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurulu’nun son dönemde artan soruşturmalarının sebeplerinden biri olan ve Danıştay ve İDDK’nın “soruşturma açmalıydın” görüşünü içeren kararların bir örneği daha yaşandı. Rekabet Kurulu’nun 2006 yılında Türk Telekom hakkında aldığı Önaraştırma kararı Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK) tarafından bozuldu. Şikayet üzerine Türk Telekomünikasyon’un denizaltı ve karasal fiberoptik kablolardaki hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını inceleyen Rekabet Kurulu, önaraştırma kararı ile Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasına gerek duymamıştı.

Takip eden süreçte Danıştay 13. Daire tarafından da reddedilen dava, bu kez İDDK tarafından iddiaların daha detaylı incelenmesi için soruşturma açılması gerektiği ifadesiyle hukuka uygun bulunmadı. Dosya konusu bilgi ve belgeleri kısa süre önce müzakere eden Rekabet Kurulu, Türk Telekom hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. Önaraştırma kararında da üç kurul üyesi tarafından soruşturma açılması gerektiği yönünde karşı oy gerekçesi sunulmuş olan tartışmalı kararın bu yeni soruşturma ile nasıl bir boyut kazanacağını göreceğiz.