Birleşme ve Devralma Sayılan Haller ve Kontrol Kavramı Hakkında Kılavuz Yayımlandı

Uzun bir zamandır taslak halinde bulunan Birleşme ve Devralma Sayılan Haller ve Kontrol Kavramı Hakkında Kılavuz’un nihai hali, bugün itibariyle Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde yayımlandı.

Kılavuz’da özellikle 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de yer almayan ve belirsizlik oluşturan noktaların açıklandığı görülüyor. İlk dikkatimizi çeken noktalar ise özellikle kontrolün niteliğindeki değişiklikler ve hangi durumlarda kontrolde kalıcı değişiklik yaşanacağı, birbiriyle ilişkili işlemler, ortak girişimler ve tam işlevsellik kavramlarının birleşme ve devralmaya ilişkin farklı senaryolar altında değerlendirilmiş olması.

Kılavuz’a buradan ulaşabilirsiniz.