Dosyaya erişimde yeni boyut

Rekabet Otoritelerinin soruşturmalarına tabi olan şirketlere ilişkin her geçen gün yeni bir haberle karşınıza çıkıyoruz. Bu konuda gerek şikayetçiye gerekse soruşturulan tarafa tanınan haklar konusunda tartışmalar olduğu malum. Bu tartışmaların bazıları da soruşturmada kullanılan dokümanlara kimlerin erişebileceği ve bu erişimin kapsamı noktasında.

404Geçenlerde Avrupa Birliği’nde bir örnekle anlattığımız dosyaya erişim konusunda, artık şikayetçiden de öte üçüncü kişilerin erişimine ilişkin düzenlemeler yapıldığını biliyoruz. Bu konuda yeni bir örneğe ise Hollanda’da rastladık.

Avrupa Komisyonu, 2006 yılında yürüttüğü bir kartel soruşturmasında, 14 Hollandalı zift/ bitüm şirketine idari para cezası vermişti. Kararın kısa metni 2007’de yayınlandı. Bunun üzerine, ilgili karardan zarara uğramış olabilecek kişilerin bu kararın tüm detaylarına erişimini sağlamak amacıyla, kararın tüm metnine erişim için talepte bulunulmuştu. Ancak Komisyon bu başvuruyu reddetti. Gerekçesi ise, kısa kararda yer alan açıklamaların başvuru için yeterli olduğu düşüncesiydi.

Bunun üzerine, Komisyon’un bu tercihinin erişim hakkına aykırı olduğu iddiasıyla ilk derece mahkemesine başvuru yapıldı. Ancak ilk derece mahkemesi de, yayınlanmış olan ilgili Komisyon kararındaki gerekçenin yeterince anlaşılabilir olduğunu belirti. Bunun yanı sıra, kamuoyunu aydınlatma açısından kamu yararının ihlal edilmediği, hatta kısa karar ile bu yararın tatmin edildiği belirtildi. İlk derece mahkemesi bu kararını alırken, kararın tamamına erişim için başvurulduğu esnada temyiz prosedürünün devam ettiğini de dikkate aldı. Ve belki de ilginçtir ki, Komisyon’un kararı tamamıyla onanmış oldu.

Rekabet Kurulu’nun kararlarının ardından, ihlalden zarar görenler tarafından dava açılıp bu zararın tazminini talep etmek mümkün. Türkiye’de buna yönelik mevzuat da var. Ancak usuli sıkıntılar yavaş yavaş çözülüyor olsa da, özünde yatan konunun ‘zarar hesabı’ olduğu bir davada, bu zararı hesaplayacak olan Mahkeme’nin elinde kararın bulunmaması demek davanın sonuçlanamaması anlamına gelebilir. Her ne kadar Rekabet Kanunu’ndaki “üç kat tazminat” imkanı yeni yeni uygulanmaya daha doğrusu kullanılmaya başlasa da, devam eden davalarımızdan da hareketle zararın hesabı konusunda Mahkeme’lerin yaklaşımını yakın bir zamanda anlatacağım gibi görünüyor.