Rekabet Kurumu Birleşme ve devralmalar görünüm raporu yayımladı

Kurum’un basın bültenini virgülüne dokunmadan paylaşıyoruz. Raporun kendisi ilginç veriler içeriyor. Linki yazının sonunda var.

Rekabet Kurumu 2013 yılının ilk altı ayı için Birleşme-Devralma Görünüm Raporu’nu yayınladı. Rapora göre 2013 yılının ilk altı ayında; Rekabet Kurumu’na toplam 134 birleşme ve devralma işlemi bildirildi. 89 işlemde hedef şirket veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye yasalarına göre kurulmuş olan şirketler olduğu tespit edildi. 17 özelleştirme işlemi Kurum tarafından değerlendirildi. Aynı dönemde, hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemlerde toplam işlem bedeli yaklaşık 27 milyar 678 milyon TL oldu. Bu bedelin 12 milyar 601 milyon TL’sini özelleştirme işlemleri oluşturdu.

Rekabet Kurumuna bildirilen işlemler kapsamında yabancı yatırımcılar bu dönemde Türk şirketlerine 40 ayrı işlemde toplam 11 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar arasında işlem bazında yapılan sıralamaya göre ilk sırada 7 işlemle Almanya ve Hollanda kökenli yatırımcılar yer aldı. Yabancı yatırımcıların ortak oldukları Türkiye kökenli 6 ortak girişim işlemlerinin toplam işlem bedeli ise 1 milyar 500 milyon TL oldu.

2013 yılının ilk altı ayında hedef şirketin veya oluşturulan ortak girişimin Türkiye kökenli olduğu işlemler içinde en yüksek işlem değeri, özelleştirmeler dâhil olmak üzere, 14 milyar 89 milyon TL ile elektrik enerjisinin üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında gerçekleşti. Bu bedelin 10 milyar 545 milyon TL’si özelleştirme işlemlerinden kaynaklandı.

2013 yılının ilk altı ayında Rekabet Kurumu’na bildirilen birleşme ve devralma işlemleri, son bildirim tarihinden ortalama 15 gün sonra nihai karara bağlandı.

Rapor metni için tıklayınız.

Reklamlar