Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenmeye Başlıyor

4749 sayılı Kanun’un detaylarını Beyza Uygun anlatıyor.

6428 sayılı Kanun ile birlikte 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında KanunaBorç Üstlenimi” başlıklı 8/A maddesi eklendi.

Bu madde ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçeli idareler tarafından gerçekleştirilen asgari yatırım tutarı bir milyar TL olan yap-işlet-devret projeleri ile birlikte Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ve asgari yatırım tutarı beş yüz milyon TL olan yap-kirala-devret projelerinde, akdedilen sözleşmelerin süresinden önce feshedilerek tesislerin ilgili idareler tarafından devralınmasının öngörülmesi halinde;

  1. Söz konusu yatırım ve hizmetler için yurt dışından sağlanan finansman,
  2. Varsa bu finansmanın teminine yönelik, türev ürünlerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere

Mali yükümlülüklerin Hazine Müsteşarlığı tarafından üstlenilmesine karar verilebilecek. Bu karar ile birlikte üstlenime konu mali yükümlülüklerin kapsam, unsur ve ödeme koşullarını belirlemeye ve teyit edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemeye Bakanlar Kurulu yetkili.

“Borç üstlenimi anlaşmaları” anlaşmada daha sonraki bir tarih kararlaştırılmadıysa imzalandıkları tarihte yürürlüğe girecekler.

8/A maddesi hükümlerine göre üstlenim öngörülen yatırım ve hizmetlere ilişkin uygulama sözleşmeleri taslağında yer alan ve borç üstlenimini doğrudan ilgilendiren hükümler hakkında ihale şartnamesi yayınlanmadan ve sözleşme imzalanmadan önce Müsteşarlığın uygun görüşü alınacak.

Borç üstlenim taahhüdü kısmen veya tamamen verilebilecek.

Bu madde kapsamında mali yıl içinde taahhüt edilecek borç üstleniminin limiti, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenecek. Söz konusu limiti bir katına kadar artırmaya Bakanın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili.

Bu madde hükümleri ile Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen borç üstlenimi tutarları; proje yürütücüsü idare genel bütçeli ise bağlı bulunduğu Bakanlığın, özel bütçeli ise kendi bütçesine sermaye gideri olarak kaydedilecek. Bu giderin kaydı için gerekli olan ödenek ilgili idarenin mevcut sermaye giderleri ödeneği ile karşılanmaksızın doğrudan Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan yedek ödenek tertibinden karşılanacak.

Müsteşarlık tarafından gerçekleştirilen borç üstlenim tutarları devlet dışı borcu olarak kaydedilecek ancak 6428 sayılı Kanun madde 5/1’de belirtilen limite dahil edilmeyecek.

Kendisine dış borcun tahsisi yapılamayan idarelerin yürüttüğü projelerden kaynaklanan borç üstlenimlerinde ilgili idare Müsteşarlığa üstlenilen tutarda borçlandırılıp, bu kapsamda Hazine alacaklarının vadesinde ödenmemesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanacak.

Müsteşarlık borç üstlenimi kapsamında şirketten ve yurt dışından sağlanan finansmanın ilgili taraflarından her türlü bilgi ve belgeyi istemeye yetkili olacak.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği 8 Mart 2013 tarihinden itibaren ihale ilanına çıkılmış olan projeler açısından uygulama sözleşmeleri taslağına ilişkin ihale öncesi Müsteşarlık görüşü, kısmi üstlenim taahhüdü ve borç üstlenim limiti hükümlerinin uygulanmayacağı kararlaştırıldı. Ayrıca diğer hükümlerden farklı olarak borç üstlenim limitine ilişkin hüküm 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek. Borç üstlenimine ilişkin yönetmelik taslağı çalışmaları da Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülüyor.

One thought on “Hazine Müsteşarlığı Borç Üstlenmeye Başlıyor”

Bence olay şöyle:

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.