Atık Kağıt Soruşturması üzerine

Rekabet Kurulu, atık kağıt pazarında faaliyet gösteren dokuz şirket hakkındaki soruşturmayı tamamladı ve soruşturma konusu eylemlere bireysel muafiyet verilmesine karar verdi. Henüz okumamış olanlar için kısa karar metnini buradan paylaşalım. Bu yazının amacı karar ile ilgili bir yorum yapmak değil. Zaten taraf olmadığımız ve gerekçeli karar da ilerleyen zamanlarda yayınlanacağı için böyle bir yorumu yapmak da şu an itibari ile mümkün değil.

Rainforest sceneÖte yandan kısa kararın metnine bakıldığında, soruşturma altındaki teşebbüslerin davranışlarının ve Rekabet Kurulu’nun kararının merkezinde Ekonomi Bakanlığı’nın 2011/6 sayılı Tebliği var gibi gözüküyor. Dolayısıyla karar aslında düzenlemeler ve rekabet hukuku arasındaki ilişki ve çatışmaları ortaya koymak ve çatışmadan doğan muafiyetin unsurlarını belirlemek bakımından referans niteliğinde olabilecek bir karar gibi duruyor uzaklardan.

Tabi soruşturmanın bir de ACTECON ekibi gibi meraklıları için çevre ve rekabet politikaları yanı var. Aklıma ilk anda şu sorular geliyor: Acaba muafiyet kararının çıkmış olması AKÜÇEV Kararı’ndan bugüne, rekabet – çevre terazisinde nasıl bir etki yapacak? Bu muafiyet kararı çevre politikalarının rekabet politikaları karşısındaki konumunun dengelendiğini mi gösterecek?

Bu sorular aklıma geliyor ama belki de düzenlemeler ve rekabet hukuku ilişkisinin, hiç “rekabet ve çevre hassas terazisi”ne girmeden kararı sonuca götürdüğünü de görebiliriz.

Pazarlardan Haberler” ekibi olarak bu konuların cevabını ve kararın düzenlemeler ve rekabet hukuku ilişkisine dair sonuçlarını ilerleyen zamanlarda yine bu satırlardan paylaşacağız.