“İstediğimiz indirim marketinden başlayabilir miyiz?”

398824_419428281420183_418230398206638_1488723_1960921467_n

Şok-Market-Logosu

070520131117060803234_2

Bir ara süper marketler hakkında atıp tutmak moda iken, Rekabet Kurumu da havaya girip Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği hakkında meşhur sektör araştırmalarından birini başlatmıştı. Sektörün analizi yapılmaya çalışılmış, marketlerin gücünün tedarikçiler üzerindeki olumsuz etkisinden  bahsedilmiş, Rekabet Kurulu’nun daha dikkatli olması gerektiği söylenerek olay akışına bırakmıştı.

Daha sonra Ülker –BİM’deki eski hissesini saymazsak- sektöre girdi ve benzer bir zamanlamayla da süpermarketlerin gücü eskisi gibi tartışılmaz oldu. Şok ve DİA(SA)’yı alan Ülker’in A101’e de teklif verdiği söylendi, hemen ertesinde bu açıklama her iki tarafça da yalanlandı. Ancak geçen hafta Ülker’in bu sefer 119 mağazalı Onurex  adlı indirim marketini renklerine kattığını bültenlerden öğrendik. Gerekli izinleri en fazla 30 gün içinde aldıktan sonra…

Sahi Creeping Acquisition diye bir şey vardı, neydi o?

….

HTM Raporunun ilgili bölümü şu şekildeydi:

4.4.3. Alıcı Gücü ve Pazar Gelişiminin Takip Edilmesi

(367) Raporda yer verilen tespit ve değerlendirmeler HTM perakendeciliği sektöründe rekabetçi süreci tehdit eder boyutta bir alıcı gücünün hâlihazırda söz konusu olmadığını göstermekle birlikte, alıcı gücünün özellikle tedarikçi sayısının çok ve dağınık yapıda olduğu ürün pazarları başta olmak üzere sektörde artmakta olduğunu da göstermektedir. Gerek pazar yapısı ve gelişimi gerekse tedarikçilerle yürütülen saha çalışmasından elde edilen veriler alıcı gücünün, organize kanalın güç kazanmaya ve yoğunlaşmaların artmaya devam edeceği yapısal dönüşüm süreci içerisinde önümüzdeki dönemde perakendeci- tedarikçi ilişkilerinde kilit konular arasında yer alacağını göstermektedir. Bu çerçevede, tedarik zincirinin bütün pazar aşamalarında rekabetçi sürecin korunması ve rekabetçi süreç üzerinde olumsuz etkiler doğurabilecek nitelikte alıcı gücü kaynaklı sorunların zamanında tespit edilebilmesine olanak sağlanmasını teminen sektörün yakından takip edilmesi özel önem arz etmektedir. Aşağıda öngörülen araçlarına yer verilen takip sistemi ile sektörün yapısı ve gelişiminin yakından takip edilmesi ile sektördeki olası rekabet sorunlarına zamanlı müdahale imkânının yanı sıra sektördeki yoğunlaşma kontrolünde de etkinlik artışı sağlanacağı değerlendirilmektedir.

– HTM perakendeciliği sektöründe önümüzdeki dönemde yapısal dönüşüm eşliğinde yoğunlaşmaların ve beraberinde alıcı gücünün artacağı öngörüsü temelinde yoğunlaşmalara yönelik olarak başta bildirilenler olmak üzere, sektörün yapısı ve gelişimini ortaya koyan parametreler temelinde bir veritabanı oluşturulması.

– Raporun II. bölümünde yer verilen ilgili ürün pazarları ve alt kırılımları temelinde pazarın perakendeci ve tedarikçi tarafında yoğunlaşmaların, özel markalı ürün gelişiminin yıllık olarak takip edilmesi, gerekli bilgilerin taraflardan temin edilmesi ile bu veriler temelinde Raporun III. Bölümünde yer verilen alıcı gücü endekslerinin hesaplanması

– Pazarda bulunan ve pazara yeni giriş yapan oyunculara yönelik uluslararası, ulusal, yerel, süpermarket ve indirim mağazası gibi kriterler temelinde basın ve yayın organlarının takibi ile veritabanı oluşturulması.